Aktualności

/ Podatki

Obniżka stawek podatku VAT od 01 lutego 2022 roku

Obniżki VAT od 01 lutego 2022 roku

/
Data26 sty 2022
/
Kategoria

07 grudnia 2021 roku Europejska Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), składająca się z ministrów gospodarki i finansów ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przygotowała nowelizację dyrektywy dotyczącej podatku VAT.

Nowe regulacje umożliwiają krajom członkowskim obniżenie stawek VAT na niektóre produkty, takie jak artykuły spożywcze czy paliwa.


Obniżki VAT

W oparciu o te ustalenia 13 stycznia 2022 r. Sejm przegłosował zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzone w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, które stanowią, że w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku stawki VAT zostaną obniżone odpowiednio:

Do 0% dla:

 • określonych towarów spożywczych (wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy VAT, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56))
 • środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z wyłączeniem podłoży mineralnych,
 • nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy VAT,
 • ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy VAT,
 • gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00).

Do 5% dla:

 • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
 • energii cieplnej.

Do 8% dla:

 • benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
 • olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
 • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN,
 • przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.

Obowiązki sprzedawców

W okresie obowiązywania tych zmian, sprzedawcy zobowiązani są do zamieszczenia czytelnej informacji dotyczącej wprowadzonej obniżki VAT – w zależności od rodzaju prowadzonej sprzedaży, powinna się ona znaleźć przy kasie rejestrującej w sklepie lub być przesyłana wraz z fakturą (w przypadku gazu i energii). Ministerstwo Finansów ma udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej wzory takich informacji.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje