Aktualności

/ Podatki i prawo

Wydłużony termin na złożenie informacji ORD-U

Wydłużony termin na złożenie informacji ORD-U

/
Data16 mar 2023
/

TaxA Group

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych wydłużeniu ulegnie termin na złożenie Informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U).

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Informacje ORD-U za rok podatkowy należy złożyć w terminie jedenastu miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego. Wydłużenie terminu stosuje się do informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. Wobec czego termin na złożenie Informacji ORD-U za rok 2022 dla większości podatników upływa w dniu 30 listopada 2023 r. (zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami był to 31 marca 2023 r.). Rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem 21 marca 2023 r.

Do złożenia formularza za 2022 r. zobowiązane są podmioty, które zawierały umowy z nierezydentami (w rozumieniu prawa dewizowego):

  • powiązanymi osobowo lub kapitałowo (o najmniej 5% wszystkich praw głosu). Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR,
  • posiadającymi na terytorium RP przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo. Taka umowa podlega obowiązkowi raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

W Informacji ORD-U uwzględnia się nie tylko umowy (w tym umowy nieudokumentowane w formie pisemnej) zawarte w danym roku podatkowym, ale także umowy zawarte w latach wcześniejszych, jeżeli są realizowane w roku podatkowym, za który sporządzana jest informacja ORD-U, a na ich podstawie powstały należności lub zobowiązania.

Z obowiązku sporządzania Informacji ORD-U są wyłączone niektóre podmioty, tj. obowiązku tego nie stosuje się do podmiotów, które mają obowiązek złożenia Informacji o cenach transferowych (TPR), z wyjątkiem podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami – powiązanymi lub niepowiązanymi – posiadającymi siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w tzw. raju podatkowym lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencje podatkową.

Wskazujemy, że podmioty, które w 2022 r. zawierały umowy z nierezydentami, powinny dokonać weryfikacji czy nie powstał u nich obowiązek sporządzenia i złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Z doświadczenia wiemy, że weryfikacja wystąpienia ww. obowiązku, jak również ustalenie wartości umów, które należy wykazać w ORD-U może być procesem wymagającym odpowiedniego przygotowania i czasu.


Źródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego TaxAGroup
TaxA Group

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje