Aktualności

/ Podatki i prawo

Termin złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników

Termin złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników

/
Data07 mar 2023
/

TaxA Group

Przypominamy o zbliżającym się terminie realizacji obowiązku przekazania właściwym organom podatkowym określonych informacji dot. spółek nieruchomościowych za 2022 r. (dla większości podatników termin ten upływa z dniem 31 marca 2023 r.).

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia informacji są spółki nieruchomościowe oraz podatnicy PIT/CIT, którzy posiadają (bezpośrednio lub pośrednio) w spółce nieruchomościowej:

  • udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo
  • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Wskazujemy, że spółkami nieruchomościowymi są, w uproszczeniu, podmioty, w których ponad połowę aktywów stanowią nieruchomości, a ich łączna wartość przekracza 10 mln zł. Jeżeli spółka prowadzi działalność dłużej niż rok, to poza ww. przesłankami, co najmniej 60 proc. jej przychodów powinno pochodzić z nieruchomości, np. najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu, przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości (szczegółowa definicja znajduje się w art. 4a pkt 35 ustawy o CIT oraz art. 5a pkt 49 ustawy o PIT). Przypominamy także, że za spółki nieruchomościowe mogą zostać uznane spółki zajmujące się działalnością deweloperską.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r., nr Dd5.8203.7.2022 przedmiotowy obowiązek informacyjny dotyczy zarówno podmiotów będących polskimi rezydentami podatkowymi, jak i podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podmiotów nieposiadających miejsca zamieszkania albo siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Minister Finansów wskazał również, że w odniesieniu do podatników posiadających prawa do spółki nieruchomościowej obowiązek informacyjny powstaje bez względu na to, czy uzyskany został przychód (dochód) z tego udziału z jakiegokolwiek tytułu.

Wskazujemy, że przepisy określające definicję spółki nieruchomościowej oraz przedmiotowy obowiązek przekazania informacji mogą budzić pewne wątpliwości, w związku z czym w indywidualnych przypadkach konieczne może się okazać przeprowadzenie pogłębionej analizy oraz weryfikacji określonych danych źródłowych.


Źródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego TaxAGroup
TaxA Group

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje