Aktualności

/ Podatki i prawo

Mikrorachunek podatkowy – co warto wiedzieć w 2024

Mikrorachunek podatkowy – co warto wiedzieć w 2024

/
Data04 sty 2024
/

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy stanowi indywidualne konto przeznaczone do dokonywania wpłat podatkowych. Wprowadzony 1 stycznia 2020 roku, miał na celu usprawnienie i uproszczenie procedury dokonywania płatności podatkowych. Dzięki niemu zarówno podatnicy, jak i pracodawcy-płatnicy mogą składać wpłaty na konto urzędu skarbowego w bardziej uporządkowany sposób. Mikrorachunek jest dedykowany wyłącznie do opłacania podatków, a procedury związane ze zwrotami nadpłat i podatków pozostają niezmienione, zgodnie z dotychczasowymi zasadami.


Kto posiada mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek dedykowany zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorstwom, został stworzony z myślą o ułatwieniu spełniania zobowiązań finansowych, minimalizując ryzyko popełnienia błędów, takich jak nieprawidłowe opisanie przelewu czy inne potencjalne pomyłki.


Jakie wpłaty realizowane są poprzez mikrorachunek podatkowy?

Początkowo na mikrorachunek podatnicy realizowali wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Katalog należności podatkowych był aktualizowany na przestrzeni lat. Od 1 stycznia 2024 do katalogu zostały dodane: podatek od gier (POG), dopłaty do gier (GHD) oraz podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14).

Obecnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 2802), podatnicy mają obowiązek wpłacania na mikrorachunek podatkowy:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek od sprzedaży detalicznej
 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin
 • Podatek od gier hazardowych
 • Dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
 • Danina solidarnościowa
 • Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml
 • Opłata od środków spożywczych
 • Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
 • Opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym
 • Opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Pełną listę płatności realizowanych przy użyciu mikrorachunku podatkowego wraz z symbolami formularzy i tytułami płatności można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2802).


Jak sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego?

Pierwszym sposobem jest wizyta w urzędzie skarbowym, gdzie pracownik udzieli informacji. Drugim sposobem jest wejście na stronę generatora mikrorachunku podatkowego i podanie właściwego numeru:

 • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niezarejestrowanych jako podatnik VAT należy użyć numeru PESEL
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą będących podatnikiem VAT lub płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, należy użyć numeru NIP.

Zaletą generowania mikrorachunku jest jego łatwość. Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać poprzez skorzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu. Dodatkowo nie trzeba martwić się utratą numeru mikrorachunku, ponieważ można go sprawdzić w dowolnej chwili, co gwarantuje, że wpłaty trafią we właściwe miejsce.

System działa przez całą dobę i jest dostępny bez opłat. Co więcej, numer mikrorachunku jest stały, niezależnie od ewentualnych zmian w miejscu zamieszkania, urzędzie skarbowym czy nazwisku.

Do wygenerowania numeru mikrorachunku podatkowego, zaleca się korzystać wyłącznie z oficjalnej strony udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, jaką jest strona podatki.gov.pl. Ponadto apeluje się o ostrożność w przypadku korzystania z numerów rachunków przesyłanych za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.


Co, jeśli nie dysponuje się numerem NIP i PESEL?

W sytuacji, gdy podatnik nie dysponuje numerem NIP ani PESEL, ale posiada status podatnika w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy. Jeśli podatnik oczekuje na decyzję dotyczącą przyznania numeru identyfikacyjnego, może bezpiecznie dokonać wpłaty na mikrorachunek podatkowy właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu dotyczącym rachunków bankowych urzędów skarbowych.

W trakcie przelewu konieczne jest podanie numeru dokumentu tożsamości, takiego jak paszport czy dowód osobisty. Dzięki temu urząd skarbowy będzie w stanie dokładnie zidentyfikować płatnika i prawidłowo rozliczyć dokonaną wpłatę.


Jak wygląda numer mikrorachunku?

Mikrorachunek podatkowy zostanie utworzony z sekwencji 26 znaków:
LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX

 • LK symbolizuje cyfrę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest niezmienną cechą każdego mikrorachunku podatkowego, reprezentującą numer rozliczeniowy w Narodowym Banku Polskim (NBP),
 • wartość 222 jest stałą dla każdego mikrorachunku podatkowego, określającą numer uzupełniający w NBP,
 • Y przyjmuje wartość 1, gdy wykorzystywany jest numer PESEL lub 2, gdy stosowany jest numer NIP,
 • po symbolu Y następuje wprowadzenie numeru PESEL lub NIP,
 • kolejne pozycje w sekwencji są wypełnione zerami, aby osiągnąć łączną długość 26 znaków.

Jak wpłacać na mikrorachunek?

Przy dokonywaniu wpłaty podatku za pośrednictwem bankowości internetowej, należy wybrać opcję „przelew podatkowy” oraz podać:

 • numer indywidualnego rachunku podatkowego, identyfikującego podatnika (tzw. mikrorachunek podatkowy)
 • kwotę podatku do zapłaty
 • okres za jaki dokonywana jest wpłata (miesiąc, kwartał, rok)
 • symbol formularza płatności, np. PIT-37.

Poprawne opisanie płatności pozwoli na uniknięcie nieprzyjemności składania wyjaśnień do urzędu.


Co w przypadku wykonania przelewu na niepoprawny numer mikrorachunku?

W przypadku błędu związanego z dokonaniem płatności na niewłaściwy numer mikrorachunku podatkowego podatnik może podjąć poniższe kroki:

 • jeżeli podatnik sam zorientował się, że wpłacił kwotę na niewłaściwy rachunek, powinien osobiście udać się do właściwego urzędu skarbowego, przedstawiając potwierdzenie polecenia przelewu i wyjaśniając zaistniałą sytuację
 • jeśli podatnik nie zdaje sobie sprawy, że dokonał wpłaty na niewłaściwy rachunek
  a) w sytuacji, gdy nie występuje inny podatnik z przypisanym określonym identyfikatorem podatkowym, urząd skarbowy skontaktuje się z podatnikiem w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie do dokonanej wpłaty
  b) w przypadku zaksięgowania kwoty na rachunku innego podatnika, podatnik otrzyma powiadomienie o zaległości podatkowej, w tym wypadku zaleca się zgłoszenie się do urzędu skarbowego z potwierdzeniem dokonanej płatności. Pracownik urzędu będzie mógł zweryfikować dane zawarte w poleceniu przelewu, co umożliwi wyjaśnienie sprawy.

W obu przypadkach nie powinny wynikać z tego tytułu negatywne konsekwencje.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje