Menu

News

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków opłaconych gotówką

Icon Accounting News

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja przepisów przewiduje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tych płatności, które nie zostaną zrealizowane z wykorzystaniem rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Ponadto zakłada, że przedsiębiorcy będą mieli obowiązek dokonywać zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego, jeśli stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie równowartość 15.000,00 zł.

Żródło: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., luty 2016

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje