Menu

News

Prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury zależy od powodu jej wystawienia

icon_accouting_downloads

Na moment rozliczenia duplikatów wpływa to, czy pierwotny dokument sprzedaży dotarł do firmy i czy został zaksięgowany. Podatnicy nadal mają wątpliwości dotyczące tego, kiedy mogą odliczać VAT z duplikatów faktur. Są tu możliwe dwa rozwiązania.

Jeżeli egzemplarz faktury przeznaczony dla nabywcy ulegnie zniszczeniu lub zaginie, zanim zostanie otrzymany przez nabywcę otrzymanie duplikatu wywołuje takie same skutki, jak otrzymanie faktury pierwotnej. Najczęściej więc skutkuje powstaniem prawa do odliczenia (zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). A zatem w takich sytuacjach odliczenie jest możliwe najczęściej w okresie rozliczeniowym otrzymania duplikatu (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP1/443-1082/14-2/JŻ).

Źródło: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. (Lipiec 2015)

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje