Aktualności

/ Kadry i płace

Zmiany dotyczące odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zmiany dotyczące odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

/
Data22 lut 2024
/

Ustawa budżetowa na 2024 r. nie wprowadza żadnych szczególnych przepisów odnoszących się do obliczania odpisu podstawowego na ZFŚS, w związku z czym zastosowanie będą miały zasady ogólne, tj. wysokość odpisu będzie zależało od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego a pod pojęciem przeciętnego wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Przy obliczeniu odpisu na 2024 r. powinniśmy brać pod uwagę wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wskazanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z tym obwieszczeniem wysokość wynagrodzenia w drugim półroczu 2023 r. była wyższa, to tę kwotę, tj. 6445,71 zł bierzemy pod uwagę przy obliczaniu odpisu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2024 r. będzie wynosił:

  • na zatrudnionego w tzw. normlanych warunkach (37,5%) – 2417,14 zł
  • na zatrudnionego w szczególnych warunkach (50 %) – 3222,86 zł
  • na młodocianego w I, II, II roku nauki (5%,6%,7%) – odpowiednio 322,29 zł, 386,74 zł oraz 451,20 zł
  • na rencistę bądź emeryta objętego opieką (6,25%) – 402,86 zł
  • zwiększenie na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (6,25%) – 402,86 zł
  • w przypadku utworzenia zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego na każdą zatrudnioną osobę (7,5%) – 483,43 zł.

Przypominamy również, że co najmniej 75% odpisu powinno zasilić konto funduszu do 31 maja 2024 r., a 100% wartości powinno się znaleźć na rachunku bankowym do 30 września 2024 r.


kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną SDZLEGAL Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje