Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Wzór wniosku w sprawie zmiany zezwolenia

Wzór wniosku w sprawie zmiany zezwolenia oraz najnowsze interpretacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców

/
Date11 mar 2022
/

kancelaria prawna sdzlegal Schindhelm
W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, pojawił się kolejny akt wykonawczy dotyczący wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ponadto, pojawiły się interpretacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.


Wzór wniosku o zmianę decyzji

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wprowadza wzór formularza, który należy złożyć do Urzędu Wojewódzkiego w przypadku zmiany zezwolenia jednolitego.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła katalog sytuacji, w których możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Do tej pory, zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy wiązała się ze złożeniem nowego wniosku na pobyt czasowy. Obecnie należy złożyć wiosek o jego zmianę, dołączając do niego wymagane dokumenty dotyczące pracodawcy oraz nowych warunków zatrudnienia, w tym załącznik nr 1 do wniosku.

Składając wniosek o zmianę decyzji, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 220 zł.


W jakich przypadkach należy złożyć wniosek o zmianę decyzji?

Wniosek należy złożyć w sytuacji zmiany:

  • podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
  • pracodawcy użytkownika,
  • stanowiska, na którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę,
  • obniżenia kwoty wynagrodzenia,
  • wymiaru czasu pracy,
  • rodzaju umowy,
  • zaistnienie warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Ważne kwestie dotyczące zmiany zezwolenia

Okres ważności zmienionego zezwolenia nie może przekroczyć 3 lat od dnia wydania decyzji na pobyt czasowy.

Należy pamiętać również o tym, aby w terminie 15 dni poinformować Wojewodę o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Obowiązek zostaje spełniony w przypadku złożenia wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Link do rozporządzenia zawierającego wzór wniosku o zmianę decyzji tutaj.


Zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

Nowe przepisy wprowadziły nie tylko zmianę, co do okresu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń (24 miesiące), ale również poniższe regulacje:

  • termin na poinformowanie Urzędu Pracy wynosi 7 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca – wcześniej należało dopełnić tego obowiązku najpóźniej w dniu rozpoczęcia zatrudnienia,
  • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują pracę porównywalnego rodzaju oraz na porównywalnym stanowisku,
  • data rozpoczęcia pracy wskazana w oświadczeniu nie może przypadać później niż 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia.

Nie został poszerzony katalog krajów, które mogą skorzystać z opisanej procedury legalizacji pracy. W dalszym ciągu, oświadczenie o powierzeniu wykonywana pracy dotyczy obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.


Najnowsze interpretacje w sprawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

Jak zostało powyżej wskazane nowe przepisy wprowadziły możliwość uzyskania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom na okres 24 miesięcy.

Wcześniejsze regulacje pozwalały na wykonywanie pracy przez 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy. Obecnie nie obowiązuje już okres rozliczeniowy. Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nie ma przeszkód, aby wystąpić o nowe oświadczenia zaraz po zakończeniu okresu ważności oświadczeń wydanych na poprzednich zasadach. Oświadczenia będą wpisywane do ewidencji na okres 24 miesięcy i nie są w tej kwestii wymagane przerwy w uzyskiwaniu dokumentów.

kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje