Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Wzór oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy

Wzór oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy – wnioski wszczęte przed 01.01.2021 r.

/
Date11 lut 2022
/

kancelaria prawna sdzlegal Schindhelm
Dnia 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r. poz. 91). 27 stycznia 2022 r. został ogłoszony pierwszy akt wykonawczy do ustawy, który dotyczy wzoru oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy.


Kto musi złożyć oświadczenie?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy dotyczy zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Nie należy się w tym przypadku kierować nazwą aktu. Rozporządzenie określa wzór oświadczenia, które należy złożyć w przypadku uzyskania zezwolenia w tzw. „trybie specjalnym”. Dotyczy ono wniosków wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które nie zostały zakończone do momentu wejścia znowelizowanych przepisów w życie, tj. do 29 stycznia 2022 r.

W powyższej sytuacji, Wojewoda wydaje decyzję na okres 2 lat bez wskazania pracodawcy oraz warunków zatrudnienia. Po otrzymaniu zezwolenia, Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć oświadczenie wraz z wskazaniem informacji dotyczących:

  • danych cudzoziemca,
  • uzyskanej decyzji oraz organu wydającego,
  • podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • pracodawcy użytkownika (jeśli dotyczy),
  • pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi.

Kiedy należy złożyć oświadczenie?

Oświadczenie należy złożyć w ciągu 60 dni od doręczenia decyzji. Dotyczy jedynie decyzji wydanych po 29 stycznia 2022 r. W przypadku wcześniejszego uzyskania zezwolenia – nie składa się opisanego oświadczenia.


Konsekwencje niezłożenia oświadczenia

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z mocy prawa.

W sytuacji złożenia oświadczenia zawierającego dane, które wskazują na niespełnienie warunków udzielenia zezwolenia co do:

  • wynagrodzenia Cudzoziemca (minimalne wynagrodzenie niezależnie od wymiaru czasu pracy i stosunku prawnego) oraz,
  • zawarcia umowy o pracę lub umowy zlecenia

– wojewoda wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.


Warto wiedzieć

Oświadczenie podpisuje podmiot powierzający pracę (osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym). Dokument do Urzędu Wojewódzkiego dostarcza jednak Cudzoziemiec.

Zgodnie z przepisami, pierwszą Kartę Pobytu cudzoziemiec uzyskuje po dostarczeniu ww. oświadczenia do Urzędu.

Co więcej, wojewoda będzie mógł przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia, czy cudzoziemiec wykonuje pracę zgodnie z dostarczonym oświadczeniem. Może się to wiązać z wezwaniem Cudzoziemca do Urzędu i przeprowadzeniem analizy jego dokumentów.

Link do rozporządzenia zawierającego wzór oświadczenia tutaj.

kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje