Aktualności

/ Gospodarka i polityka

Inflacja bazowa spada

Inflacja bazowa spada – nowe dane Narodowego Banku Polskiego

/
Data20 paź 2023
/

Co miesiąc Narodowy Bank Polski przeprowadza analizę czterech wskaźników inflacji bazowej, co stanowi kluczowy narzędzie do zrozumienia dynamiki cen w Polsce. Główny wskaźnik, czyli indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), odzwierciedla przeciętną zmianę cen w ramach obszernego koszyka produktów i usług nabywanych przez konsumentów. Jednak proces wyliczania wskaźników inflacji bazowej angażuje szczegółową analizę cen w różnych kategoriach tego koszyka. To umożliwia precyzyjne zrozumienie przyczyn wzrostu cen, prognozowanie przyszłych tendencji inflacyjnych, a także określanie, na ile wzrost cen jest trwały, a na ile wynika z krótkoterminowych, nieprzewidywalnych czynników.

16 października 2023 r. Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej we wrześniu 2023 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 6,8 proc., wobec 8,9 proc. miesiąc wcześniej
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 10,9 proc., wobec 12,7 proc. miesiąc wcześniej
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 8,4 proc., wobec 10,0 proc. miesiąc wcześniej
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 9,3 proc., wobec 11,0 proc. miesiąc wcześniej.

Najpowszechniej wykorzystywanym przez ekonomistów miernikiem jest wskaźnik inflacji, który wyklucza ceny produktów spożywczych i energii. Ten miernik koncentruje się na tendencjach cen w obszarach, gdzie polityka monetarna banku centralnego ma zazwyczaj większe znaczenie. Ceny energii, w tym także paliw, są zazwyczaj ustalane na rynkach globalnych i podlegają wpływom zewnętrznym, w tym spekulacjom. Ceny żywności są z kolei w dużej mierze uzależnione od czynników takich jak warunki pogodowe i sytuacja na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje