Aktualności

/ O nas

Szkolenie AHK: „Podobieństwa i różnice w księgowaniu według prawa polskiego i niemieckiego”

/
Data22 maj 2015
/
Kategoria

ahk-workshop-summary

icon_getsix_news

W świetle silnych i trwałych relacji gospodarczych między Polską a Niemcami, wiele firm z obu krajów decyduje się lub już prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i Niemczech. Mimo bliskości geograficznej oraz bardzo podobnym zasadom funkcjonowania systemu prawnego i finansowego, występuje z obydwu krajach wiele regulacji typowych tylko dla jednego z nich.

Jednym z obszarów, w których spotyka się takie różnice jest księgowość. Mimo umożliwienia stosowania w Polsce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz wprowadzenie do Ustawy o Rachunkowości standardów przejętych przez MSSF, czy reformę BiLMoG w Niemczech nadal pomiędzy regulacjami determinującymi zasady rachunkowości w Polsce i Niemczech występują znaczące różnice. getsix® Group będąc liderem w obsłudze księgowej w Polsce firm reprezentujących niemiecki kapitał, doskonale te różnice rozumie i dostrzega częste trudności zarówno polskich oddziałów czy spółek-córek niemieckich grup kapitałowych jak i coraz częściej polskich przedsiębiorców mających swoje oddziały w Niemczech w prawidłowym raportowaniu danych finansowych aby odpowiadały one regulacjom przyjętym w każdym z krajów.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom getsix® Group wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK) zorganizowały we Wrocławiu szkolenie: „Podobieństwa i różnice w księgowaniu według prawa polskiego i niemieckiego” skierowane do pracowników działu finansowego i księgowego, a w szczególności dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych oraz głównych księgowych.

Szkolenie prowadziło dwóch trenerów. Monika Martynkiewicz-Frank (Partner getsix® Group) przedstawiła uczestnikom niemiecki model zasad rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych różnic pomiędzy niemiecką i polską sprawozdawczością. Ponadto, w ramach kilku obszernych case studies podzieliła się wypracowaną przez getsix® Group best practice w kontekście prawidłowego raportowania danych finansowych polskich spółek do niemieckich matek oraz transformacji polskich sprawozdań finansowych, aby odpowiadały wymaganiom niemieckich zasad rachunkowości.

Marek Iwo Kilian (Associate Partner getsix® Group) opowiedział natomiast o potencjale niemieckiego rynku dla polskich firm oraz zaprezentował kluczowe aspekty niemieckiego systemu prawnego i podatkowego, a także modele wejścia polskich firm do Niemiec, przestawiając nowe biznesowe możliwości, które otwiera internacjonalizacja.

W ramach szkolenia odbył się również specjalny konkurs ze słodkimi nagrodami dla zwycięzców, a na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

W imieniu getsix® Group serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym i zapraszamy na kolejne nasze szkolenia.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje