News

/ getsix® Services in Focus

Success Story – amavat® i getsix Services

/
Date12 Lut 2019
/

 

Nasza współpraca z getsix Services w pełni pomogła nam pokonać wiele wyzwań biznesowych, z jakimi musieliśmy się zmierzyć, biorąc pod uwagę różnorodność lokalizacji Partnerów z całej Europy. Dodatkowo nasza spółka rozwija się dynamicznie. Obecnie łatwo udaje nam się łączyć nasze firmy partnerskie, pracowników i klientów z otoczeniem, które pozwala na setki zgłoszeń dziennie, raportowanie i otrzymywanie powiadomień tak, aby doświadczenie użytkownika było spójne. Chcemy kontynuować udaną współpracę z getsix Services.

Claus Frank,
ZAŁOŻYCIEL, amavat®

BRANŻA


Usługa w zakresie przestrzegania przepisów VAT dla Sprzedawców Online

WYZWANIA


 • Rozproszona sieć europejskich Partnerów wymagała łatwego w zrozumieniu dostępu i szybkich procedur wdrożeniowych
 • Wymagane było uzyskanie bardziej spersonalizowanego doświadczenia użytkownika końcowego
 • Ze względu na szybkie tempo nowo utworzonej działalności, wystąpiła potrzeba integracji różnych systemów i źródeł
 • Trudności w kontrolowaniu setek zgłoszeń dziennie od obecnych i potencjalnych klientów
 • Firmy partnerskie

ROZWIĄZANIA


 • Pełny pakiet Office 365 zawierający Exchange Online, SharePoint i Dynamics 365
 • Portal sieciowy oparty na platformie Microsoft Azure umożliwiający klientom uzyskanie informacji niezbędnych do terminowego opłacania podatków VAT
 • Automatyzacja przetwarzania transakcji, również na platformie Azure
 • System obsługi zgłoszeń oparty na platformie Zendesk

KORZYŚCI


 • Uproszczone, łatwe do zrozumienia i szybkie procedury wdrożeniowe dla nowych firm partnerskich
 • Lepszy dostęp do informacji oraz poprawa współpracy między firmami partnerskimi z różnych krajów
 • Zoptymalizowany portal umożliwiający klientom dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do terminowego opłacania podatków VAT
 • Archiwizacja, edycja, śledzenie, alerty i powiadomienia, raportowanie Business Intelligence i łatwiejszy dostęp do informacji

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje