Aktualności

/ Prawo

Nowa regulacja w zakresie uczestnictwa pracowników w nowo powstałej spółce

Nowa regulacja w zakresie uczestnictwa pracowników w nowo powstałej spółce

/
Data16 paź 2023
/
Kategoria

kancelaria prawna sdzlegal Schindhelm

Z dniem 15 września 2023 r. weszły w życie nowe przepisy ustanawiające formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Mowa o ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.


Dwa modele uczestnictwa

W omawianej ustawie zostały wyróżnione dwa modele uczestnictwa pracowników:

  • poprzez specjalny zespół negocjacyjny w celu zawarcia porozumienia w sprawie uczestnictwa pracowników;
  • poprzez zastosowanie standardowych zasad uczestnictwa pracowników.

Specjalny zespół negocjacyjny

Specjalny zespół negocjacyjny powołuje się niezwłocznie po ogłoszeniu przez właściwy organ spółki planu przekształcenia, połączenia, podziału transgranicznego.

Pracownicy ex lege zachowują prawo do wyznaczenia i wyboru członków specjalnego zespołu negocjacyjnego, w przypadku utracenia osobowości prawnej spółki przekształcanej, łączącej się lub dzielonej.

Warto nadmienić, że ustawa ta reguluje szczegółowo tworzenie i działanie specjalnego zespołu negocjacyjnego oraz elementy porozumienia, w którym określa się m.in. zakres jego stosowania i zasady uczestnictwa.


Standardowe zasady uczestnictwa pracowników

W przypadku zastosowania standardowych zasad uczestnictwa pracowników, uczestnictwo odbywa się z reguły z udziałem zespołu przedstawicielskiego.

Zgodnie z art. 30 przedmiotowej ustawy w przypadku zastosowaniu standardowych zasad uczestnictwa pracowników, mają oni prawo:

  • wyznaczenia, wyboru albo rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek albo
  • sprzeciwienia się wyznaczeniu członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek

– w liczbie równej najwyższej liczbie reprezentujących pracowników członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów spółki przekształcanej, wszystkich spółek łączących się lub spółki dzielonej przed dniem rejestracji spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

W odróżnieniu od modelu uczestnictwa pracowników przy udziale specjalnego zespołu negocjacyjnego, w omawianym przypadku uczestnictwo opiera się na przepisach ustawy, a nie na porozumieniu.


Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem

Na mocy wprowadzanych przepisów pracodawca nie może:

  • wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy;
  • zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika

– będącego członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, członkiem zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek w czasie trwania mandatu bez zgody zarządu reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli pracownik nie jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową – okręgowego inspektora pracy właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy.

Ponadto spółka powstała w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, w której istnieje uczestnictwo pracowników jest zobowiązana do zapewnienia ochrony praw pracowników do uczestnictwa w przypadku kolejnych krajowych lub transgranicznych przekształceń, połączeń lub podziałów w okresie 4 lat od dnia przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.


Odpowiedzialność karna

Przepisy karne również zostały uregulowane w niniejszej ustawie.

W przypadku:

  • utrudniania utworzenia i działania zespołu negocjacyjnego lub zespołu przedstawicielskiego
  • dyskryminowania członka specjalnego zespołu negocjacyjnego, członka zespołu przedstawicielskiego lub przedstawiciela pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek w związku z pełnioną przez niego funkcją
  • nieprzestrzegania obowiązku informacyjnego wobec ministra ustanowionego w art. 54 omawianej ustawie

– osoba taka podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.


kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje