Menu

News

/ Prawo Alerts Polska

Uwaga: Zmiany w ustawie o odpadach – nowe obowiązki przedsiębiorców

/
Date20 Gru 2019
/

Przypominamy, że niemal każdy przedsiębiorca posiada obowiązek dokonania wpisu i pobrania numeru rejestrowego w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Za brak właściwego wpisu w rejestrze lub brak numeru BDO na fakturach przedsiębiorcy grożą kary od 5 tys. do 1 mln PLN. Szczególnie zainteresowani i zaniepokojeni zmianami przepisów powinni być producenci i importerzy towarów.

Pełne informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać na rządowej stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

W razie pytań prosimy skontaktować się z naszym Customer Desk albo poprzez formularz kontaktowy na stronie getsix®.

Zespół getsix®

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK


Księgowość, kadry i płace, IT, usługi outsourcingowe. Państwa niezawodny Partner w Polsce.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje