News

/ Prawo Alerts Polska

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – ważne linki

/
Date06 Maj 2020
/

Chcielibyśmy poinformować, że dnia 27 kwietnia 2020 r. program wsparcia dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorców realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju (tzw. Tarcza finansowa PFR) uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. Wnioski składane będą za pośrednictwem bankowości internetowej, obsługiwanej przez banki wymienione pod tym LINKIEM. Prosimy zwrócić uwagę, czy Państwa bank uczestniczy w obsłudze programu (lista nie obejmuje przykładowo Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce czy Banku Gospodarstwa Krajowego).

Wskazujemy, że niektóre z banków udostępniły na swojej stronie kalkulatory, za pośrednictwem których można wstępnie obliczyć na jaką pomoc może liczyć przedsiębiorca.

Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni, jednakże trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programie mogą ulec zmianie.

Wskazujemy, że Tarcza finansowa PFR dedykowana dużym przedsiębiorcom oczekuje w dalszym ciągu na akceptację Komisji Europejskiej. Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już teraz (za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie PFR LINK) – a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom w momencie uruchomienia programu.

Źródło: TaxA Group

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje