Aktualności

/ Podatki

Zerowy PIT - ulga dla młodych do 26 roku życia

Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób

/
Data16 wrz 2019
/
Kategoria

Od 1 sierpnia 2019 r. wprowadzone zostało zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte będą zwolnieniem, a kwota wolna – zależeć będą od wynagrodzenia brutto.

Nowy akt prawny dotyczy zerowego podatku PIT od przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia, osiąganych przez osoby do 26 roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). Ustawa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej oraz umów o dzieło. Projekt został uchwalony 4 lipca 2019 r. i niebawem trafi do Senatu.

Cele ustawy

Głównym celem jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych osób młodych, które wykonują pracę na podstawie stosunku pracy, zatrudnienia w spółdzielniach, stosunku służbowego, narzuconego stosunku pracy lub umów zlecenia zawieranych z pracodawcami. W ocenie ustawodawcy, zmniejszenie obciążeń ułatwi młodym ludziom rozpoczęcie pracy oraz da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w tzw. „szarej strefie”. Przewiduje się, że ustawa przyczyni się do poprawy współczynnika aktywności zawodowej osób młodych oraz spadku bezrobocia wśród tej grupy wiekowej.

Limity

Zwolnienie z podatku PIT ma dotyczyć przychodów osiąganych przez osoby do 26 roku życia do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w danym roku podatkowym. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, limit będzie obowiązywał niezależnie od liczby umów, które pracownik zawrze w danym roku. Jedyne o czym trzeba pamiętać to fakt, że przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku, nie będą uwzględniane przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychody zwolnione z podatku dochodowego oraz przychody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Od kiedy?

Od 1 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie, w odniesieniu do przychodów osiągniętych w 2019 r. limit zwolnienia podatkowego ma wynieść 35 636,67 zł.
Aby skorzystać ze zwolnienia, osoba do 26 roku życia będzie musiała złożyć odpowiednie płatnikowi, aby ten, przy wypłacaniu wynagrodzenia nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy. W tym roku takie oświadczenie będzie miało zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. Jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone, a płatnik pobierze zaliczki na podatek PIT, to przy rozliczeniu rocznym PIT za 2019 rok pobrane zaliczki będą podlegały zwrotowi.

Będziemy śledzić prace nad tą ustawą i informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Otrzymane informacje mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa. Ze względu na szybkość zmian w polskim ustawodawstwie, prosimy o sprawdzenie, po otrzymaniu tej informacji, czy jest ona nadal aktualna.

logo getsix

Księgowość, kadry i płace, IT, usługi outsourcingowe – Państwa niezawodny Partner w Polsce.

Księgowość, kadry i płace, IT, usługi outsourcingowe

getsix®, jako doświadczony i silny partner biznesowy, oferuje szeroką gamę usług gospodarczych dla lokalnego rynku i inwestycji zagranicznych w Polsce. Usługi świadczone dla klienta zawsze są w centrum wszystkich działań wykonywanych przez getsix®. Do Państwa firmy na stałe przypisana jest osoba kontaktowa. Nowoczesne usługi świadczone przez getsix® dają Państwu możliwość skoncentrowania się wyłącznie na podstawowych działaniach i ekspansji, bez nadmiernego niepokoju związanego z codziennymi czynnościami.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje