Aktualności

/ Podatki

Przedłużenie terminów złożenia TPR i oświadczeń dot. dokumentacji cen transferowych

Terminy złożenia TPR i oświadczenia dot. lokalnej dokumentacji cen transferowych zostały przedłużone

/
Data23 wrz 2022
/
Kategoria

kancelaria prawna sdzlegal Schindhelm

Terminy złożenia TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 r. zostały przedłużone – zatem dla spółek, których rok obrotowy 2021 pokrywał się z rokiem kalendarzowym, termin upływa co do zasady 30 grudnia 2022 r.


Dla podmiotów, których rok obrotowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym termin na złożenie TPR i ww. oświadczenia za rok podatkowy/obrotowy 2021 został wydłużony do dnia 30 września 2022 r. – jeżeli termin „podstawowy” dla tych podmiotów upływał w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Takie wnioski płyną z literalnej wykładni przepisów. Zaznaczamy przy tym, że znany nam jest powszechnie prezentowany pogląd, zgodnie z którym termin na realizację ww. obowiązków upływa 31 grudnia 2022 r. (co w praktyce przekładałoby się na rzeczywisty upływ ww. terminu w dniu 2 stycznia 2023 r.). Niemniej jednak przyjęcie tego poglądu za prawidłowe, w świetle literalnego brzmienia przepisu przedłużającego termin „podstawowy” o 3 miesiące, może w konkretnych przypadkach rodzić określone ryzyko, zatem nie zalecamy wyboru tego rozwiązania.

Jednocześnie wskazujemy na wątpliwości dot. spółek komandytowych, które stały się podatnikami CIT od maja 2021 r. w odniesieniu do przedłużenia ww. terminu za okres styczeń-kwiecień 2021r.

W świetle obowiązujących przepisów nie jest zupełnie oczywiste, czy spółka komandytowa, która stała się podatnikiem CIT od maja ubiegłego roku powinna za 2021 r. złożyć jeden zbiorczy TPR za cały rok, czy też dwa TPR „podzielone” na okresy:

  • gdy spółka ta nie była podatnikiem CIT (styczeń-kwiecień) i odrębnie
  • za rok podatkowy spółki komandytowej., tj. okres, w którym spółka posiadała status podatnika CIT (co do zasady maj-grudzień).

Jeżeli przyjąć, że TPR powinien zostać złożony w rozbiciu na 2 okresy, to w takim przypadku przedłużony termin na złożenie TPR za styczeń-kwiecień przypadałby również na 30 września 2022r.

Wskazujemy, że nie dostrzegamy przepisu, który literalnie zobowiązywałby spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r., ani jej wspólników do złożenia informacji TPR za okres styczeń-kwiecień 2021 r.

Niemniej jednak sygnalizujemy potencjalne ryzyko związane z innym możliwym podejściem organów podatkowych, tj. uznaniem, że spółka komandytowa w takiej sytuacji powinna złożyć dwie odrębne informacje TPR dla okresów styczeń-kwiecień 2021 r. (wyznaczony wspólnik) oraz maj-grudzień 2021 r. (spółka jako podatnik CIT). Choć takie podejście nie ma swojego poparcia w przepisach to nie może ono zostać całkowicie wykluczone.

Informujemy, że Ministerstwo Finansów planuje zająć oficjalne stanowisko m.in. w zakresie omawianej kwestii. Jednakże pomimo tych zapowiedzi, stanowisko to nadal nie zostało opublikowane. Poinformujemy Państwa niezwłocznie, gdy takie stanowisko zostanie przedstawione.

kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje