Aktualności

/ Podatki

Brak prawa do odliczenia VAT przy nabyciu kart paliwowych w przypadku uznania transakcji za usługę finansową

Brak prawa do odliczenia VAT przy nabyciu kart paliwowych w przypadku uznania transakcji za usługę finansową

/
Date05 lip 2019
/
Category

Podmioty które pierwotnie nabywają karty paliwowe służące bezgotówkowemu zaopatrzeniu firm w paliwo nie dokonują nabycia i odsprzedaży paliwa, ale świadczą usługę finansową polegającą na kredytowaniu zakupów tego paliwa. Co za tym idzie jako takie nie podlegają VAT, a ich użytkownicy nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego z ich użyciem (Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) z 15 maja 2019 r. (C-235/18).

Stan faktyczny:
Wyrok zapadł w sprawie Spółki, która zajmuje się zaopatrywaniem wszystkich swoich spółek córek w karty paliwowe wydawane przez różnych dostawców paliw. Transportowane przez jedną ze spółek córek Spółki pojazdy tankowane są przy użyciu imiennych kart paliwowych wystawionych na kierowców.

Ze względów organizacyjnych oraz z uwagi na wysokość kosztów wszystkie transakcje za pomocą kart paliwowych realizowane są centralnie przez Spółkę, która otrzymuje od dostawców paliw faktury wykazujące w szczególności zakup paliwa wraz z VAT. Następnie, na koniec każdego miesiąca, Spółka refakturuje na swoje spółki córki, koszt paliwa udostępnionego do celów świadczenia usługi przewozu pojazdów i obciąża je dodatkową marżą w wysokości 2%.

Rozstrzygnięcie:
Zdaniem Trybunału w omawianym stanie faktycznym pomiędzy Spółką a spółkami córkami nie dochodzi do dostawy towarów (w tym przypadku paliwa). Wystawca karty bowiem w żadnym momencie nie dysponuje paliwem jak właściciel. Towar nabywany jest nie przez wystawcę karty, lecz przez użytkownika karty bezpośrednio od koncernów paliwowych. To użytkownik podejmuje decyzję o wyborze dostawcy paliwa, jego ilości oraz o czasie, w którym chce skorzystać z karty. Karta umożliwia jedynie zapłatę za nie.

Trybunał uznał, że stosując marżę wynoszącą 2% Spółka otrzymuje wynagrodzenie za usługę świadczoną na rzecz swojej spółki córki. Spółka świadczy zatem usługę finansową, poprzez finansowanie z góry zakup paliwa, a zatem działa w tym zakresie tak jak zwykła instytucja finansowa lub kredytowa.

Konsekwencje przyjętego przez Trybunał rozwiązania mogą okazać się bardzo znaczące. Usługi finansowe korzystają bowiem ze zwolnienia z VAT, co ogranicza prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ich nabyciem. Uznanie karty paliwowej za usługę finansową zwolnioną z podatku VAT może zatem skutkować brakiem możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego.
Źródło: Tax Advisors Group

logo getsix

Księgowość, kadry i płace, IT, usługi outsourcingowe – Państwa niezawodny Partner w Polsce.

Księgowość, kadry i płace, IT, usługi outsourcingowe

getsix®, jako doświadczony i silny partner biznesowy, oferuje szeroką gamę usług gospodarczych dla lokalnego rynku i inwestycji zagranicznych w Polsce. Usługi świadczone dla klienta zawsze są w centrum wszystkich działań wykonywanych przez getsix®. Do Państwa firmy na stałe przypisana jest osoba kontaktowa. Nowoczesne usługi świadczone przez getsix® dają Państwu możliwość skoncentrowania się wyłącznie na podstawowych działaniach i ekspansji, bez nadmiernego niepokoju związanego z codziennymi czynnościami.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje