Aktualności

/ Podatki

Polski Ład - zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Polski Ład – zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

/
Date22 gru 2021
/
Category

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), stanowiąca część programu określanego jako „Polski Ład” i wprowadzająca szereg zmian przepisów podatkowych, z których większość ma obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wprowadzone tą ustawą:


Zmiany w definicji „wolnego zawodu”

Wykreślono z definicji wolnego zawodu niektóre profesje tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów oraz nauczycieli. Te stanowiska nie będą już identyfikowane jako wolne zawody wskutek czego zmianie ulegnie dla nich stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Zmiana stawek ryczałtu

Wprowadzono stawkę podatku w wysokości 14% dla podatników osiągających przychody ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania.

Stawką podatku w wysokości 12% objęte zostały przychody związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych (z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line), pakietów oprogramowania systemowego, użytkowego oraz oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (z wyłączeniem pobierania oprogramowania działającego w trybie on-line).

Taka sama stawka ryczałtu znajdzie zastosowanie do usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego”, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania oraz związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Wszystkie usługi w zakresie edukacji (łącznie z usługami polegającymi na udzielaniu lekcji przez nauczycieli) opodatkowane zostały ryczałtem w wysokości 8,5%.


Obowiązek opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Wprowadzony został przepis, który zobowiązuje osoby fizyczne, które osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, do opodatkowania tych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tym samym zlikwidowana została dotychczasowa możliwość opodatkowanie tego rodzaju przychodów na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z najmu prywatnego mogą jeszcze jedynie w tym roku stosować zasady opodatkowania obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., czyli mają możliwość opodatkować najem również na zasadach ogólnych.


Zmiany w zakresie karty podatkowej

Od stycznia 2022 r. możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyła wyłącznie osób, które na dzień 31 grudnia 2021 r. były opodatkowane kartą podatkową i zamierzają kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Osoba, która z jakichkolwiek przyczyn, zaprzestanie stosowania opodatkowania kartą podatkową lub utraci warunki do objęcia kartą podatkową, nie będzie mogła powrócić do stosowania tej formy. Zlikwidowano całkowicie możliwość wyboru karty podatkowej dla podatników, którzy wcześniej nie byli opodatkowani w tej formie.

Separator

/ Nasze publikacje

Zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą. Obok znajduje się wycinek tej broszury nt.: zmian w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje