Aktualności

/ Podatki

Polski Ład - zmiany w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Polski Ład – zmiany w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

/
Date22 gru 2021
/
Category

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), stanowiąca część programu określanego jako „Polski Ład” i wprowadzająca szereg zmian przepisów podatkowych, z których większość ma obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzone tą ustawą:

Wprowadzenie możliwości utworzenia Grupy VAT

Podatnikiem podatku VAT będzie mogła zostać grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu Grupy VAT.

Wszystkie trzy typy powiązań zachodzić muszą podczas całego okresu istnienia Grupy VAT.

Podstawowym przepisem dotyczącym funkcjonowania Grupy VAT jest regulacja, która stanowi, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej Grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to całkowitą neutralność podatkową wewnątrz Grupy VAT.

Przepisy dotyczące grupy VAT mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.


Fakultatywna rezygnacja ze zwolnienia z opodatkowania VAT usług finansowych

Z dniem 1 stycznia 2022 podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – świadczonych na rzecz podatników i wybrać ich opodatkowanie pod warunkiem, że:

  • jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
  • złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Podatnik, który wykonuje usługi zwolnione z opodatkowania nie ma prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących do świadczenia tych usług. Rezygnacja ze zwolnienia umożliwi zatem odliczenie podatku naliczonego przy zakupach.

Podatnik może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.

Separator

/ Nasze publikacje

Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą. Obok znajduje się wycinek tej broszury nt.: zmian w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje