Aktualności

/ Podatki

Polska 2016: Zmiany podatkowe – Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek VAT były ostatnio w Polsce przedmiotem zmian podatkowych

/
Date21 lip 2016
/
Category

icon_tax_news

Podatek dochodowy od osób prawnych/ Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Przepisy dotyczące obowiązku korekty niezapłaconych kosztów podatkowych podlegających odliczeniu, zostają zniesione.
 • Zniesiona została także ulga podatkowa związana z nabyciem nowych technologii (dotychczas było możliwe dodatkowe odliczenie w wysokości 50% wysokości wydatków poniesionych w związku z nabyciem nowych technologii).
 • Wprowadzono także zachętę podatkową dla działalności badawczo-rozwojowych przewidującą dodatkowe odliczenie od dochodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Wprowadzono również nowe regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych oraz przychodów.
 • Nowa jest także klauzula przeciwko nadużyciom przy stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła w przypadku dywidend (dotyczy tylko Ustawy o podatku dochodowym od osób prawych).
 • W sprawie dostarczania informacji o wypłaconych odsetkach zostały wprowadzone obszerne regulacje – tym samym dyrektywa 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 została wdrożona (dotyczy tylko Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • Istotne zmiany dotyczą także dokumentacji cen transferowych – w większości będą one skuteczne od 1 stycznia 2017r.:
  • Istnieją trzy nowe rodzaje dokumentacji cen transferowych, raportowanie uzależnione jest od wysokości dochodów i zapłaconego podatku podatników: podstawowa dokumentacja cen transferowych (dokumentacja na poziomie lokalnym, z ang. local file): ponad 2 miliony EURO; dokumentacja grupowa (z ang. Masterfile): ponad 20 milionów EURO; dokumentacja według krajów (z ang. country-by-country reporting): ponad 750 milionów EURO. (Pierwszą dokumentację wg krajów należy przygotować za rok 2016).
  • Obowiązkowe jest studium porównawcze (z ang. benchmark studies)– jeśli dochody i zapłacony podatek przekraczają sumę 10 milionów EURO.
  • Nowy jest także obowiązek informowania instytucji finansowych o transakcjach pomiędzy jednostkami powiązanymi oraz sporządzania rocznych dokumentacji cen transferowych.

Podatek VAT

 • Od 1 lipca 2015 podatnicy są zobowiązani do przekazywania informacji podsumowującej o dokonanych transakcji handlowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.
 • Również ze skutkiem od 1 lipca 2015 stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia w zakresie dostaw krajowych urządzeń elektronicznych takich jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gry.
 • 1 stycznia 2016 weszły w życie nowe przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego od towarów wykorzystywanych równocześnie do działalności objętej VAT i jej nie podlegającej.

Ordynacja podatkowe (Ustawa podatkowa Przepisy ogólne)

 • Wprowadzona została zasada „in dubio pro tributario”: W przypadku wieloznacznych regulacji podatkowych, wątpliwości rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Zostały także wprowadzone nowe stawki odsetek za zwłokę: w określonych przypadkach mogą być stosowane pomniejszone (50 % podstawowej stawki odsetek za zwłokę) oraz podwyższone (150 % podstawowej stawki odsetek za zwłokę) odsetki za zwłokę.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje