Aktualności

/ Podatki

Oświadczenie cen transferowych a pośrednie transakcje z krajami uznanymi za raje podatkowe

Oświadczenie cen transferowych a pośrednie transakcje z krajami uznanymi za raje podatkowe

/
Date26 sie 2022
/
Category

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zgodnie z treścią Art. 11o ustęp 1a oraz 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy również transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 500 000 zł.

Tym samym polskie przepisy podatkowe zobowiązują do weryfikacji, kto jest rzeczywistym właścicielem płatności uiszczanych w związku z transakcjami realizowanymi w danym roku zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi. Taka weryfikacja obowiązuje w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 500 000 złotych netto w trakcie roku podatkowego.

W takiej sytuacji polskie podmioty przy dochowaniu należytej staranności są zobligowane do weryfikacji, czy finalnym właścicielem płatności (należności) przekazanych na rzecz kontrahenta przykładowo w związku z usługą, transakcją towarową nie jest to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

W związku z powyższym w zaleca się ustalenie czy do przedmiotowej transakcji Spółka musi sporządzić dokumentacje podatkową czy nie. Pozwoli to uprościć procedury po stronie Spółki.

Należy nadmienić, iż przedmiotowe kwestie są regulacją polską i nie wynikają bezpośrednio z przepisów międzynarodowych, w ocenie polskiego ustawodawcy regulacje te nie naruszają jednak przepisów UE i OECD.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje