Aktualności

/ Podatki

Nowy standard JPK_VAT (Audit File (SAF-T))

Nowy standard JPK_VAT (Audit File (SAF-T))

/
Data18 wrz 2020
/
Kategoria

Od 1 października 2020 r. dotychczas stosowane deklaracje VAT-7 i VAT-7K zastępowane są przez jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy zadeklarowali miesięczną formę rozliczeń podatku VAT, bądź
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy zadeklarowali kwartalną formę rozliczeń podatku VAT.

Nowy JPK_VAT miał obowiązywać dużych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2020 r., a mikro, małych i średnich od 1 lipca br. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną terminy te zostały początkowo przesunięte na 1 lipca 2020 r., a ostatecznie wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani go stosować od 1 października 2020 r. Wprowadzenie nowego JPK_VAT ma na celu ułatwienie rozliczania się przedsiębiorcom, a także usprawnienie pracy organów podatkowych.

Nowa struktura JPK_VAT będzie zawierać część deklaracyjną, odpowiadającą obecnie składanej deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencyjną, przypominającą dotychczasowy plik JPK_VAT uzupełniony o dodatkowe informacje. Terminem złożenia JPK_V7M za dany miesiąc będzie 25 dzień kolejnego miesiąca. Natomiast dla JPK_V7K w części ewidencyjnej składanej za dany miesiąc terminem będzie 25 dzień następnego miesiąca, a dla części deklaracyjnej 25 dzień miesiąca nastającego po kwartale.

JPK V7M JPK V7K
 • wysyłany co miesiąc,
 • termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną.
 • wysyłany co miesiąc,
 • termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
 • za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera tylko część ewidencyjną,
 • za trzeci miesiąc kwartału zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, przy czym część deklaracyjna obejmuje cały kwartał.

Przykład

Podatnik rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października 2020 r. obejmie go obowiązek wysyłki nowego JPK_V7K.

Od tego momentu podatnik zobowiązany będzie do wysyłki:

 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za październik – w terminie do 25 listopada 2020 r.,
 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za listopad – w terminie do 25 grudnia 2020 r.,
 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną część ewidencyjną za grudzień i część deklaracyjną za IV kwartał 2020 r. – w terminie do 25 stycznia 2021 r.

Oprócz tego wraz z wprowadzeniem nowego JPK_VAT nastąpią zmiany:

 • zniesiona zostanie konieczność składnia niektórych dodatkowych załączników do deklaracji,
 • wprowadzone zostaną oznaczenia kodów grup towarowych (GTU),
 • wejdą dodatkowe oznaczenia wybranych transakcji,
 • wybrane rodzaje dokumentów również zostaną oznaczone.

Wprowadzone zmiany wiązać się będą z koniecznością dostosowania programów i aplikacji księgowych do obowiązujących przepisów.

Szczegółowe informacje na temat nowego JPK_VAT można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk oraz w dostępnej tam Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K).

Zniesienie konieczności składania dodatkowych załączników do deklaracji

W celu ograniczenia liczby składanych dokumentów wraz z wejściem nowego JPK_VAT zniesiony zostanie obowiązek składania załączników:

 • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT;
 • VAT-ZD – wniosek do ulgi na złe długi;
 • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT.

Obowiązek składania pozostałych załączników pozostaje bez zmian.

Oznaczenia kodów grup towarowych – GTU

Nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K niosą ze sobą obowiązek oznaczania kodami grup towarowych faktur sprzedaży zawierających określone towary lub usługi wymienione w specjalnym katalogu. Oznaczenia te nie będą stosować się do wszystkich towarów i usług, a jedynie tych najbardziej narażonych na wyłudzenia podatku VAT. Wszystkie grupy, które na fakturze należy oznaczyć odpowiednim kodem GTU, zostały wymienione w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk.

Dodatkowe oznaczenia wybranych transakcji

Obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń od 1 października 2020 r. będzie dotyczył wybranych transakcji. Tak jak w przypadku GTU oznaczenia te nie będą obejmować wszystkich podatników. Przedsiębiorcy dokonujący wyłącznie transakcji krajowych (nie objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności), nie będą zobowiązani do stosowania tych dodatkowych oznaczeń. Symbole wybranych transakcji w podziale na dotyczące podatku należnego oraz naliczonego można znaleźć w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk.

Oznaczenia wybranych rodzajów dokumentów

Od 1 października oznaczeniu będą podlegać również określone rodzaje dokumentów (dowody sprzedaży i zakupu). Wymagane oznaczenia wymieniono w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk.

Błędy w nowym JPK_VAT będą surowo karane

Niewypełnienie obowiązku, a więc dokonania poprawnych oznaczeń transakcji w nowym pliku JPK_VAT będzie surowo karane. Ustawodawca bowiem zastrzega, że za wysłanie pliku JPK_VAT, który będzie uniemożliwiał przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, przewidziane są kary pieniężne. Kara za błędy w wysokości 500 zł będzie naliczana dla każdego błędu z osobna.

Kary można uniknąć poprzez skorygowanie przesłanego pliku JPK_VAT lub złożenie stosownego wyjaśnienia, w ciągu 14 dni, licząc od dnia stwierdzenia błędu. Dniem stwierdzenia błędu jest:

 • dzień, w którym podatnik samodzielnie wykrył błąd bądź
 • dzień otrzymania wezwania z Urzędu Skarbowego (w przypadku wykrycia błędu przez organ skarbowy).

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt biznesowy z Państwem lub wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie getsix®.

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje