Aktualności

/ Podatki

Nowa Ulga w podatkowa - IP Box w Polsce

Nowa Ulga w podatkowa – IP Box w Polsce

/
Date13 lut 2020
/
Category

Od 1 stycznia 2019 r. w polskim systemie podatkowym obowiązuje ulga podatkowa IP BOX (Intellectual Propety Box). Jest ona przewidziana dla wybranych podatników i umożliwia stosowanie preferencyjnej 5% stawki w podatku dochodowym PIT oraz CIT, zamiast standardowej dla dochodów zakwalifikowanych jako prawa własności intelektualnej. Stwarza to doskonałą płaszczyznę do optymalizacji podatkowej dla programistów pracujących w wymiarze B2B.

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Ma zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej. W 2020 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi podatkowej IP Box, która daje im prawo rozliczyć dochody pozyskane w 2019 r. Preferencja IP Box jest rozwiązaniem, z którego podatnik może skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Podatnicy, którzy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wytwarzają, a następnie komercjalizują programy komputerowe, mogą opodatkować (po spełnieniu ustawowych warunków) uzyskany dochód z przeniesienia praw wyłącznych lub udzielenia licencji preferencyjną stawką 5% podatku dochodowego.

Jako że, przedmiotem ulgi IP BOX jest dochód z komercjalizacji danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (udzielenie licencji albo sprzedaż prawa autorskiego majątkowego do programu komputerowego). Wynagrodzenie za pozostałe czynności techniczne niezwiązane bezpośrednio z powstaniem kwalifikowanego IP nie stanowi kwalifikowanego dochodu opodatkowanego według stawki 5% (np. wdrożenie programu u klienta, sporządzenie dokumentacji technicznej, pomoc techniczna, szkolenia etc.).

Podatnik, który chce skorzystać z preferencji dochodowej IP BOX musi prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową umożliwiającą powiązanie konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej z osiągniętymi dochodami, powstałymi w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Warto wskazać, iż nie ma ustalonego wzoru prowadzenia ww. ewidencji. Istotnym jest możliwość powiązania przychodów i kosztów z konkretnym programem komputerowym.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące powyższego temat lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

Dział ds. relacji z klientami

Elżbieta Naron

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl"PolskienEnglishdeDeutsch

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje