Aktualności

/ Podatki i prawo

Podatek u źródła (WHT) 2022

Podatek u źródła (WHT) 2022

/
Data30 mar 2022
/

Odsetki, należności licencyjne i inne

Odsetki i należności licencyjne wypłacane na rzecz nierezydenta oraz opłaty za określone usługi niematerialne i prawne (np. doradztwo, księgowość, usługi prawne, techniczne, reklamowe, przetwarzanie danych, badania rynku, rekrutację, zarządzanie, usługi kontrolne, gwarancje, etc.) podlegają opodatkowaniu 20% podatkiem naliczanym u źródła, o ile stawka ta nie jest zredukowana na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub dyrektywy UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego od odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich.

Jeżeli wpłaty na rzecz tego samego podatnika przekroczą kwotę w wysokości 2.000.000,00 PLN płatnik będzie obowiązany do poboru podatku w pełnej wysokości (19% lub 20 %) według stawki wynikającej z polskich przepisów niezależnie od tego, czy przysługuje mu możliwość zastosowania stawki obniżonej.

Tak pobrany podatek będzie zwracany na wniosek:

  • podatnika lub
  • płatnika – jeżeli płatnik wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.

Wniosek będzie składany w formie elektronicznej, a przepisy wskazują informacje, jakie powinny zostać w nim zawarte oraz listę załączników, które powinny zostać do niego dołączone.


Wymogi dotyczące zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych

Warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku u źródła wypłat z tytułu odsetek i należności licencyjnych – dokonywanych pomiędzy spółkami powiązanymi – jest, aby odbiorca należności był rzeczywistym właścicielem (beneficial owner) tych należności.

W celu zastosowania zwolnienia polski płatnik musi uzyskać oświadczenie zawierające – oprócz dotychczasowych elementów – wskazanie, że spółka lub zagraniczny zakład będący odbiorcą wierzytelności jest ich rzeczywistym właścicielem.


Bilety lotniczne

Zlikwidowano obowiązek poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych (w wysokości 10%, jeżeli zakup biletu lotniczego dotyczy rozkładowego lotu pasażerskiego.

Od 2022 roku w zakresie podatku u źródła zachodzą następujące zmiany:

Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT:

zawęża się stosowanie mechanizmu WHT pay and refund w stosunku do podmiotów powiązanych zdefiniowanych w przepisach o cenach transferowych oraz do płatności o charakterze biernym. Nowa regulacja zakłada również wyłączenie z powyższego mechanizmu dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów.

Oznacza to, że podatnicy nadal co do zasady, po przekroczeniu progu 2 mln PLN będą zobligowani do zapłaty WHT i dopiero po potrąceniu podatku u źródła będą mogli ubiegać się o jego zwrot, ale będzie to dotyczyło tylko wypłat na rzecz podmiotów powiązanych nie będących polskimi rezydentami podatkowymi. Przy weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia lub stawki podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.

Zmiana kryterium należytej staranności:

Od 2022 roku nastąpiła zmiana kryterium należytej staranności: przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się obecnie nie tylko charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika, lecz również jego powiązanie z podatnikiem. Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie wymogów związanych z weryfikacją dochowania należytej staranności oraz pozwoli na zróżnicowanie wymogów związanych z należytą starannością w odniesieniu do podmiotów powiązanych oraz niepowiązanych.

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji:

Poszerza się zakres przedmiotowy dotychczasowej opinii o stosowaniu zwolnienia również na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła).

Dotychczas wydane opinie o stosowaniu zwolnienia w podatku u źródła będą ważne do 2025 r.

Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji:

Mając na uwadze, że obecnie w związku ze stanem epidemii umożliwione jest posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji, bez ograniczenia do tzw. usług niematerialnych i ograniczenia kwotowego, planowane jest uczynienie z tego zasady ogólnej.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje