Aktualności

/ Podatki i prawo

Obowiązek złożenia przez spółkę powiadomienia CbC-P lub raportu CbC-R

Obowiązek złożenia przez spółkę powiadomienia CbC-P lub raportu CbC- R

/
Data07 lut 2023
/

TaxA Group

Country-by-Conutry report (CbC-R) to mechanizm raportowania określony w Ustawie z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Podmioty należące do dużych, międzynarodowych grup kapitałowych są zobowiązane do przekazania informacji podatkowych związanych z tą grupą podmiotów do Krajowej Administracji Skarbowej.

W celu ustalenia czy występuje obowiązek złożenia przez spółkę powiadomienia CbC-P należy zweryfikować czy skonsolidowane przychody grupy kapitałowej w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy przekraczają następujące progi:

  • 3 250 000 000 PLN (w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych) lub
  • 750 000 000 EUR lub równowartość tej kwoty.

Przeliczenia kwot progowych na potrzeby raportowania CBC dokonuje się zgodnie z wytycznymi art. 82 ust. 2 pkt 2 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami:

  • jeżeli jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przeliczenia dokonuje się według zasad określonych przez państwo lub terytorium, w którym jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd (jeśli w państwie tym nie określono zasad przeliczania to stosuje się kurs określony poniżej);
  • jeżeli jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przeliczenia dokonuje się według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy.

Gdy skonsolidowane przychody grupy przekraczają powyższe progi, podmioty wchodzące w jej skład zobligowane będą do złożenia CbC-P lub CbC-R.

Raport CbC-R składa jednostka dominująca bądź inna jednostka wyznaczona w grupie kapitałowej, natomiast pozostałe podmioty składają powiadomienie CbC-P, w którym między innymi wskazują jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony raport CbC-R.

Termin na złożenie powiadomienia CbC-P to 3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy. Jeżeli rok obrotowy grupy kapitałowej pokrywa się z kalendarzowym, termin dotyczący 2022 roku będzie przypadał na 31.03.2023 r.

Podsumowując, aby ustalić, czy spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej będzie zobowiązana do złożenia CbC-P należy znać skonsolidowane przychody grupy. Gdy te przekraczają wskazane powyżej progi należy ustalić, która jednostka jest podmiotem dominującym w grupie, co będzie wiązało się z obowiązkiem złożenia przez nią raportu CbC-R. Na pozostałych jednostkach ciążyć będzie obowiązek złożenia powiadomienia CbC-P w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego grupy.

Formularze CbC-P i CbC-R znajdą państwo na stronie podatki.gov.pl.


Źródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego TaxAGroup
TaxA Group

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje