Menu

News

/ Podatki Alerts Polska

Zmiany przepisów podatkowych 2019 | Przełożenie terminu podjęcia decyzji w sprawie niektórych przepisów dotyczących podatku u źródła do 1 stycznia 2020 r.

/
Date15 Lip 2019
/

Szanowni Państwo,

Doradzaliśmy ostatnio Państwu w kwestii terminu wdrożenia podatku u źródła.
Na mocy rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2019 r. Minister Finansów odroczył stosowanie części znowelizowanych przepisów regulujących pobór podatku u źródła przez podatników CIT. Wejście w życie nowych regulacji dotyczy osób prawnych zostało przesunięte na dzień 1 stycznia 2020 r.

Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą stosowali dotychczasowe zasady.

Czego dotyczy rozporządzenie

Co do zasady rozporządzenie to dotyczy nowych obowiązków nałożonych na płatników CIT przez nowelizację z dnia 23 października 2018 r. (Dziennik Ustaw Nr 2193). Głosi ona, że płatnicy CIT, którzy płacą odsetki, dywidendy, opłaty licencyjne lub wynagrodzenia za pewne usługi materialne są zobligowani, aby najpierw pobrać podatek u źródła (20% lub 19%) i że tylko podatnik może osobiście wnioskować o zwrot.

Obecny stan prawny

Chcielibyśmy podkreślić, że to odroczenie dotyczy jedynie zastosowania nowego mechanizmu podatku u źródła. To oznacza, że regulacje, które weszły w życie 1 stycznia 2019, zobowiązujące płatników do zachowania należytej staranności (a w przypadku spółek powiązanych – szczególnej staranności) podczas weryfikowania poprawności stosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki, oraz do zakwalifikowania odbiorcy należności jako rzeczywistego beneficjenta na podstawie poprawionej (rozszerzonej) definicji rzeczywistego beneficjenta (włączając w to wymóg prowadzenia przez taką jednostkę rzeczywistej działalności gospodarczej), obowiązują w niezmienionej formie od 1 stycznia 2019 r.

Jakie są skutki rozporządzenia Ministerstwa Finansów?

W wyniku wejścia w życie tego zapisu 27 czerwca 2019 r. płatnicy CIT zyskali więcej czasu, aby przygotować się na zmiany w przepisach dotyczących pobierania podatku u źródła (włączając w to na przykład złożenie wniosku o zwolnienie lub audyt transakcji podlegających podatkowi u źródła).

Będziemy obserwować na bieżąco etap legislacyjny i informować Państwa o zmianach w tym zakresie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Informacje zawarte powyżej mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji w konkretnej firmie. W związku z tempem zmian w polskiej legislacji, uprzejmie prosimy o zweryfikowanie w dniu otrzymania tych informacji, czy są one nadal aktualne.

Księgowość, kadry i płace, IT, usługi outsourcingowe – Państwa niezawodny Partner w Polsce.

getsix®, jako doświadczony i silny partner biznesowy, oferuje szeroką gamę usług gospodarczych dla lokalnego rynku i inwestycji zagranicznych w Polsce. Usługi świadczone dla klienta zawsze są w centrum wszystkich działań wykonywanych przez getsix®. Do Państwa firmy na stałe przypisana jest osoba kontaktowa. Nowoczesne usługi świadczone przez getsix® dają Państwu możliwość skoncentrowania się wyłącznie na podstawowych działaniach i ekspansji, bez nadmiernego niepokoju związanego z codziennymi czynnościami.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje