News

/ Podatki Alerts Polska

Nowe przepisy w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 01.10.2013 r.

/
Date25 Lis 2013
/

icon_tax_news

Z dniem 1 października 2013 weszły nowe przepisy w ustawie o podatku od towarów i usług, które mają zapobiegać oszustwom podatkowym w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany opierają się na rozbudowaniu obowiązujących regulacji w zakresie obrotu tzw. towarami wrażliwymi.

Aby skutecznie przeciwdziałać nadużyciom w obrocie tzw. towarami wrażliwymi, wprowadzono następujące kroki:

  • rozszerzono katalog towarów, w stosunku do których stosuje się opodatkowanie według zasad tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia,
  • w określonych sytuacjach wyłączono możliwości rozliczeń za okresy kwartalne,
  • wprowadzono odpowiedzialność solidarną nabywców za zobowiązania podatkowe sprzedawców.

Wprowadzony mechanizm reverse charge w obrocie krajowym dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Zawiera on 41 pozycji, w tym m.in. żelazostopy, stal i wyroby stalowe (m.in. pręty, druty , wyroby płaskie, proszek, granulki), miedź nierafinowana i rafinowana. Lista towarów opodatkowanych w obrocie krajowym przez nabywcę przed nowelizacją obejmowała tylko 8 pozycji – w tym głównie złom i odpady.

Wprowadzona odpowiedzialność solidarna nabywców za zobowiązania podatkowe sprzedawców dotyczy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, w tym wyrobów stalowych, takich jak: przewody rurowe, elementy konstrukcji stalowych oraz paliw i złota. Wg wprowadzonych przepisów podatnik VAT, któremu dostarczono towar, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika.

Solidarna odpowiedzialność nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, przyczyniła się do wprowadzenia zmian w przepisach Ordynacji podatkowej, w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów odpowiadających jako osoby trzecie.

Ustawa wprowadza szereg warunków i wyjątków dotyczących solidarnej odpowiedzialności.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami opisanych powyżej zmian, prosimy o kontakt z nami.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje