Menu

News

Nowe limity dochodowe dotyczące m.in. statusu małego podatnika

icon_tax_news

Z dniem 1 stycznia 2014 weszły w życie nowe limity dochodowe dotyczące m.in. statusu małego podatnika bez konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Są one wyższe niż dotychczas.

Przedsiębiorcy, u których wartość przychodu ze sprzedaży osiągniętej w 2013 r. nie przekroczyła kwoty 5.068.000zł zachowają status małego podatnika (PIT, CIT, VAT). Nowy limit jest o 146.000 złotych wyższy niż do tej pory. Zmianie uległ również limit odpisu amortyzacyjnego, który został podniesiony do kwoty 211.000 złotych. Maksymalna łączna kwota wszystkich jednorazowych odpisów na rok 2014 podniesiona została o 6.000 złotych w stosunku do roku ubiegłego.

Od stycznia tego roku, przedsiębiorca może korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli jego przychody w roku ubiegłym nie przekroczyły 633.450 zł. Ta wartość również różni się od obowiązującej w roku ubiegłym.

Osoby fizyczne, spółki partnerskie, cywilne, jawne, oraz spółdzielnie nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, dopóki ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1.200.000 EUR.

Do przeliczenia osiągniętego obrotu w walucie polskiej na euro, uwzględnia się kurs euro obowiązujący dnia 30 września. Tym samym, w bieżącym roku ksiąg rachunkowych nie będą musieli prowadzić przedsiębiorcy, których przychód w 2013 r. nie przekroczył 5.059.560 zł.

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje