Menu

News

getsix | Od 1 maja 2019 obowiązuje nowa matryca stawek VAT na kasy fiskalne

Dnia 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675), czyli tzw. ustawa o kasach online. Urządzenia nowej generacji, przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas.

Dnia 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Przyniosło ono wiele nowości. Jedną z nich jest nowa matryca stawek VAT programowanych w kasach fiskalnych.

Stawki VAT w kasach fiskalnych od 1 maja 2019 r.

Wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter znajdują się w § 6.1. punkt 5 rozporządzenia:

6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję: (...)
5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” - jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

§ 59 Rozporządzenia stanowi:

59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Wynika z tego, że kasy fiskalne, które zostały zarejestrowane przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 1 maja 2019 r., wymagają zmiany matrycy stawek VAT. Właściciele urządzeń mają na to czas do 31 lipca 2019 r.

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje