Menu

News

/ Podatki Alerts Polska

getsix | Od 1 maja 2019 obowiązuje nowa matryca stawek VAT na kasy fiskalne

/
Date31 Maj 2019
/

Dnia 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675), czyli tzw. ustawa o kasach online. Urządzenia nowej generacji, przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas.

Dnia 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Przyniosło ono wiele nowości. Jedną z nich jest nowa matryca stawek VAT programowanych w kasach fiskalnych.

Stawki VAT w kasach fiskalnych od 1 maja 2019 r.

Wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter znajdują się w § 6.1. punkt 5 rozporządzenia:

6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję: (...)
5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” - jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

§ 59 Rozporządzenia stanowi:

59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Wynika z tego, że kasy fiskalne, które zostały zarejestrowane przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 1 maja 2019 r., wymagają zmiany matrycy stawek VAT. Właściciele urządzeń mają na to czas do 31 lipca 2019 r.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje