News

/ Kadry Alerts Polska

Organizując imprezy firmowe trzeba pamiętać o skutkach podatkowych

/
Date12 Sty 2016
/

icon_payroll_news

Przedsiębiorstwo, które urządza spotkanie służbowe, pod pewnymi warunkami poniesione wydatki, może zaliczyć do kosztów podatkowych. Z kolei pracownik biorący udział w takiej imprezie nie osiąga z tego tytułu przychodu podlegającego PIT.

Pracodawca będzie mógł zaliczyć wydatek na imprezy pracownicze, o ile jego poniesienie pozostaje w związku z uzyskiwanymi przychodami bądź źródłem, z którego są osiągane, czyli z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Źródło: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. (Wrzesień 2015)

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje