Aktualności

/ Gospodarka i polityka

Prognoza UE dla Polski: wzrost gospodarczy na poziomie 3,5%

/
Data29 sty 2016
/

icon_getsix_poland

Komisja Europejska dokonała w wydanej jesienią prognozie oszacowania wzrostu gospodarczego w Polsce. Podczas, gdy jeszcze wiosną prognozowała ona wzrost gospodarczy w Polsce na 3,3%, obecnie zaprezentowane wyliczenia mówią o wzroście rzędu 3,5%. Również wobec nadchodzącego roku Bruksela przewiduje wzrost gospodarczy dla Polski na poziomie 3,5%. Polska przewyższa zatem wyraźnie średnią unijną, wynoszącą 1,6 % w strefie euro, i 1,9% w całej Unii Europejskiej.

Komisja Europejska oparła przedstawioną prognozę na założeniu, że konsumpcja w sektorze prywatnym nadal będzie rosła, co będzie rezultatem wyższych dochodów i lepszej sytuacji ekonomicznej gospodarstw prywatnych, wynikającej ze wzrostu zatrudnienia i wzrostu płac, jak także niskiego poziomu oprocentowania. Poziom bezrobocia obniży się w nadchodzącym roku, zgodnie z metodyką unijną, do 6,8% (według polskich metod obliczeniowych jest on wyższy). Spodziewany w tym roku wskaźnik poziomu inflacji na poziomie -0,6% wzrośnie wprawdzie w przyszłym roku do 1,4%, jednakże wciąż będzie niższy aniżeli stopa inflacji przyjęta przez NBP na poziomie 2,5%.

Odnośnie deficytu budżetowego Komisja Europejska nie spodziewa się, także ze strony nowego rządu, żadnych dramatycznych zmian. Prognoza unijna wskazuje na to, iż deficyt ten spadnie w tym roku do poziomu 2,8% PKB i pozostanie na tym samym poziomie także w przyszłym roku.

W przeciwieństwie do Komisji Europejskiej, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, będący instytucją Unii Europejskiej, obniżył swoją prognozę gospodarczą dla Polski z 3,4 do 3,3%.

Źródło: Wirtschafts-Markt Polen (Listopad 2015r.)

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje