Menu

News

/ Gospodarka i polityka

Stopa bezrobocia po raz pierwszy znów na poziomie jednocyfrowym

/
Date22 Sty 2016
/

icon_getsix_poland

We wrześniu 2015 r. oficjalna stopa bezrobocia od 7 lat po raz pierwszy osiągnęła jednocyfrowy wynik i wyniosła 9,9. Można tu dostrzec terytorialne zróżnicowanie. Na Dolnym Śląsku bezrobocie osiągnęło poziom 9 procent, najniższy w całej Polsce od 1999 roku. W tym regionie duże firmy mają nawet problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Tak więc miesięczne tempo wzrostu we Wrocławiu wynosi 2500 pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy.

Source: Wirtschafts-Markt Polen (October 2015)

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje