Menu

News

Stopa bezrobocia po raz pierwszy znów na poziomie jednocyfrowym

icon_getsix_poland

We wrześniu 2015 r. oficjalna stopa bezrobocia od 7 lat po raz pierwszy osiągnęła jednocyfrowy wynik i wyniosła 9,9. Można tu dostrzec terytorialne zróżnicowanie. Na Dolnym Śląsku bezrobocie osiągnęło poziom 9 procent, najniższy w całej Polsce od 1999 roku. W tym regionie duże firmy mają nawet problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Tak więc miesięczne tempo wzrostu we Wrocławiu wynosi 2500 pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy.

Source: Wirtschafts-Markt Polen (October 2015)

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje