Aktualności

/ Biznes w Polsce

Produkcja przemysłowa w Polsce nadal wzrasta

Produkcja przemysłowa w Polsce nadal wzrasta

/
Date12 lip 2021
/

Produkcja przemysłowa w Polsce nadal wzrasta. Jak podał urząd statystyczny WNP, wzrost w maju wyniósł 29,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. W porównaniu z bieżącym miesiącem kwietniem (wzrost o 44,5 proc.) był on nieco niższy i wyniósł 0,8 proc.

Produkcja przemysłowaPodobnie jak w kwietniu, wysoki wzrost w maju był w dużej mierze efektem wyjątkowo niskiej bazy porównawczej z poprzedniego roku. W kwietniu 2020 r. produkcja przemysłowa spadła o około jedną czwartą, w porównaniu do prawie 20 proc. w maju. Jednak nawet jeśli nie weźmie się pod uwagę tej okoliczności, wynik można uznać za bardzo pozytywny. Polska wypada również znakomicie na tle UE. Wśród grup branżowych 31 z 34 odnotowało wzrost. Największy wzrost, wynoszący około 104 procent, odnotowano ponownie w branży motoryzacyjnej, która w tym samym okresie roku poprzedniego odnotowała największy spadek o prawie 60 procent, a następnie w branży meblarskiej z wynikiem 125,8 procent. W dalszej kolejności znalazły się branże elektroniczna i optyczna oraz urządzeń elektrycznych.

Obok wskaźników inflacji w obszarze żywności, dóbr i usług konsumpcyjnych, w centrum obserwacji statystycznej coraz częściej znajduje się również tendencja inflacyjna wśród producentów w przemyśle przetwórczym. Po silnym wzroście cen w kwietniu (5,5%), ceny produkcji sprzedanej wzrosły o kolejny punkt procentowy w maju do 6,5%, według raportu CIS. Jest to najwyższy wzrost od prawie 10 lat. Największy wzrost cen dotyczył koksu i produktów rafinacji (70 proc.), następnie wyrobów metalowych (19,6 proc.) oraz produktów chemicznych i chemikaliów (10,6 proc.).

Źródło: Wirtschafts-Markt Polen (09-2021 Ausgabe 296)

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy dostępni są do Państwa dyspozycji

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje