News

/ Finanse i księgowość

Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

/
Date25 listopad 2013
/

icon_tax_news Icon Accounting News

Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany w zasadach wystawiania faktur. Przepisy dotyczące faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT i będą wynikały z nowo dodanych artykułów do ustawy o VAT. Zmianie ulegnie m.in. podstawowy termin wystawiania faktur, a w stosunku do niektórych czynności określone będą szczególne zasady wystawiania faktur.

Podstawowy termin wystawienia faktury

Od stycznia 2014 r. zgodnie z nową podstawową zasadą, fakturę wystawić będzie trzeba nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przy czym w art. 106i ust. 7 ustawy o VAT wskazano dodatkowo, że faktury nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Faktury zaliczkowe

W 2014 r. podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę w sytuacji, gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi otrzyma część należności, w odniesieniu do której powstaje obowiązek podatkowy. Obecnie w tym przypadku fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia otrzymania części naleźności.

Od stycznia 2014 r. fakturę zaliczkową będzie się wystawiało zasadniczo nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy o VAT).

Szczególne terminy wystawiania faktur

Podobnie jak obecnie, także i od 2014 r. w odniesieniu do niektórych czynności wskazano szczególne terminy wystawiania faktur. Fakturę będzie wystawiać się nie później niż:

  • 30. dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
  • 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, przy czym w sytuacji, gdy w umowie nie będzie określonego terminu zwrotu opakowania, fakturę będzie wystawiać się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowania.

Warto zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, który pozwoli, aby w przypadku faktur dokumentujących m.in. opłaty za media, najem, stałą obsługę prawną i biurową, które będą zawierały informację o tym, jakiego okresu faktura dotyczy, mogły być one wystawione wcześniej niż na 30 dni przed wykonaniem usługi.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje