News

/ Finanse i księgowość

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego cen transferowych

/
Date25 listopad 2013
/

icon_tax_news

W dniu 18 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie cen transferowych wprowadzająca ważne zmiany wpływające na sposób przeprowadzania kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych. W nowelizacji uwzględniono Wytyczne OECD z 2010 r. w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

  • zniesienie pierwszeństwa metody porównywalnej ceny niekontrolowanej przy ustalaniu ceny transakcyjnej – decyzja odnośnie wyboru metody będzie uwzględniać tzw. zasadę ceny rynkowej;
  • wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia przez organ kontrolujący analizy porównywalności transakcji przed dokonaniem oszacowania;
  • doprecyzowanie metody podziału zysku;
  • dodanie rozdziału regulującego zasady przeprowadzania oraz skutki restrukturyzacji działalności;
  • wprowadzenie katalogu usług o niskiej wartości dodanej oraz uproszczonych zasad kontroli cen transferowych dla takich usług;
  • zmiana metody określania wartości rynkowej przy usługach badawczo-rozwojowych.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje