Aktualności

/ O nas

Rejestracja VAT: limity zwolnienia z VAT na rok 2019/2020

Rejestracja VAT: limity zwolnienia z VAT na rok 2019/2020 – kiedy należy zarejestrować się jako podatnik VAT?

/
Data03 paź 2019
/
Kategoria

Rejestracja VAT: limity zwolnienia z VAT na rok 2019/2020 — kiedy należy zarejestrować się jako podatnik VAT?

Jedną z najważniejszych kwestii dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą online jest przestrzeganie przepisów podatkowych. Uzyskanie numeru identyfikacji VAT jest jednym z obowiązków podatkowych, który należy wypełnić w pierwszej kolejności i w określonych przypadkach. Takim przypadkiem jest na przykład osiągnięcie „rocznego limitu zwolnienia przy sprzedaży na odległość”. Poniżej amavat® wyjaśnia, jakie są limity zwolnienia i kiedy należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT.

Czym dokładnie jest podatek VAT?
Podatek od wartości dodanej to kwota, która jest doliczana do ceny towarów lub usług nabywanych i sprzedawanych w Unii Europejskiej. Objęta tym podatkiem jest każda działalność gospodarcza polegająca na produkcji i dystrybucji towarów oraz na świadczeniu usług. VAT jest tak zwanym podatkiem konsumpcyjnym, ponieważ obowiązek jego zapłaty ciąży na konsumencie, a nie na producencie.

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej określają własne stawki podatku VAT, przy czym stawki te są różne dla różnych kategorii produktów.

stawki VAT

Tutaj przedstawiamy stawki podatku VAT obowiązujące w poszczególnych krajach Europy oraz na głównych rynkach europejskich Amazon: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania, a także informacje o rozwiązaniach oferowanych przez amavat® w zakresie „Rejestracji VAT”.

Omawiamy również „Limity zwolnienia z VAT” obowiązujące w Polsce i Republice Czeskiej.

Niemcy

Niemcy

Z uwagi na fakt, że Niemcy są jednym z największych rynków Amazon w Unii Europejskiej, zdecydowanie warto rozszerzyć swą działalność online na ten kraj. Stawki podatku VAT są różne w różnych krajach Europy. „Podstawowa stawka VAT” w Niemczech wynosi obecnie 19%, niemniej niektóre rodzaje towarów są objęte innymi stawkami VAT.

Rzesze sprzedawców FBA w UE zaczynają swoją karierę internetową na niemieckim rynku Amazon. W związku z tym posiadają oni niemiecki numer VAT. Sprzedawcy internetowi, którzy mają siedzibę w innym kraju i sprzedają swoje produkty/towary z zagranicy do Niemiec („sprzedaż na odległość”), po osiągnięciu rocznego „limitu zwolnienia” muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT.

Załóżmy, że jesteś sprzedawcą internetowym w Wielkiej Brytanii. Jeśli sprzedajesz do kilku krajów UE, to przy produktach/towarach sprzedawanych online do Niemiec limit ten wynosi 50 000,00 EUR. Nie ma więc problemu. Jednak po osiągnięciu rocznego limitu 100 000,00 EUR należy zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, ponieważ roczny limit zwolnienia z VAT dla sprzedaży wysyłkowej w tym kraju wynosi 100 000,00 EUR.

Rzesze sprzedawców FBA w UE zaczynają swoją karierę internetową na niemieckim rynku Amazon. W związku z tym posiadają oni niemiecki numer VAT. Sprzedawcy internetowi, którzy mają siedzibę w innym kraju i sprzedają swoje produkty/towary z zagranicy do Niemiec („sprzedaż na odległość”), po osiągnięciu rocznego „limitu zwolnienia” muszą zarejestrować się jako podatnicy VAT.

Załóżmy, że jesteś sprzedawcą internetowym w Wielkiej Brytanii. Jeśli sprzedajesz do kilku krajów UE, to przy produktach/towarach sprzedawanych online do Niemiec limit ten wynosi 50 000,00 EUR. Nie ma więc problemu. Jednak po osiągnięciu rocznego limitu 100 000,00 EUR należy zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech, ponieważ roczny limit zwolnienia z VAT dla sprzedaży wysyłkowej w tym kraju wynosi 100 000,00 EUR.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków w Niemczech.

Wielkia Brytania

Wielka Brytania
Według stanu na październik 2019 r. Wielka Brytania nadal należy do Unii Europejskiej i pozostaje jednym z najważniejszych krajów sprzedaży eCommerce oraz sprzedaży za pośrednictwem Amazon. Nadal wiele osób decyduje się na rozpoczęcie działalności „sprzedawcy online” na Amazon.uk. Istnieje wiele powodów, dla których jest to atrakcyjne rozwiązanie, w szczególności z podatkowego punktu widzenia, a konkretnie w związku z podatkiem VAT w Wielkiej Brytanii.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków w Wielkiej Brytanii.

Francja

Francja
Podobnie jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej, Francja stosuje własne stawki VAT, choć może tam obowiązywać większy zakres stawek. Jak wcześniej wspomniano, w poszczególnych krajach podatkiem VAT mogą być objęte różne rodzaje produktów. We Francji obowiązuje wiele stawek VAT. Francja może ustalać własną „podstawową stawkę VAT” (o ile przekracza ona 15%), jednak nie jest to jedyna obowiązująca stawka VAT. We Francji obowiązuje 5 różnych stawek podatku VAT.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków we Francji.

Włochy

Włochy
Włochy, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, oczywiście stosują VAT w sprzedaży krajowej i międzynarodowej. Tutaj prezentujemy stawki podatku VAT obowiązujące we Włoszech oraz dodatkowe informacje.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków we Włoszech.

Hiszpania

Hiszpania
Tysiące sprzedawców FBA korzystają z Amazon.es, serwis Amazon w Hiszpanii. Oczywiście warunkiem współpracy ze sprzedawcą jest przestrzeganie przez niego przepisów podatkowych. Jakie stawki podatku obowiązują i które z nich będą mieć zastosowanie do mnie?

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków Hiszpanii.

Polska

Polska
Sprzedawcy FBA w całej Europie stale rozwijają sprzedaż online i często muszą wykonać zaledwie kilka kroków, by rozszerzyć swoją działalność. Jednak wprowadzenie działalności na nowe rynki może wiązać się w wymogiem przeprowadzenia dodatkowych „Rejestracji VAT”. Sprzedawca może sprzedawać swe produkty z jednego kraju do innych krajów Unii Europejskiej, jednak po przekroczeniu rocznego limitu zwolnienia z VAT w danym kraju, konieczne jest dokonanie „Rejestracji VAT”.

Istnieje wiele okoliczności, w których rejestracja na potrzeby podatku VAT staje się wymagana. Należy do nich prowadzenie magazynu w danym kraju, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub przekroczenie „Rocznego limitu zwolnienia” w przypadku sprzedaży na odległość.

Prowadzenie eksportu towarów w ramach sprzedaży online do niektórych krajów nie wymaga rejestracji w zakresie podatku VAT, pod warunkiem, że nie został osiągnięty „Roczny limit zwolnienia” obowiązujący w kraju przeznaczenia. Po przekroczeniu takiego rocznego limitu zwolnienia, sprzedawca ma obowiązek uzyskać numer rejestracji VAT w kraju przeznaczenia.

Przykładowo, sprzedawca online prowadzący działalność w Niemczech chce sprzedawać swe produkty do Polski. W tym przypadku konieczne jest posiadanie tylko niemieckiego numeru VAT, o ile nie zostanie przekroczony limit zwolnienia z polskiego podatku VAT (37 000,00 euro). Po przekroczeniu tego limitu w ramach „Sprzedaży na odległość”, sprzedawca będzie obowiązany uzyskać numer VAT również w Polsce (a więc będzie posiadał numer VAT i w Niemczech, i w Polsce).

Kolejne rejestracje na potrzeby podatku VAT będą konieczne w każdym kraju, w którym sprzedawca osiągnie „Roczny limit zwolnienia”.

Sprzedaż na odległość

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków w Polsce.

Czechy

Republika Czeska

Wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest niezwykle istotne i stanowi ważny element sprzedaży online. Istnieje wiele przypadków, w których wymagana jest „Rejestracja VAT”. Jednym z nich jest osiągnięcie „Rocznego limitu zwolnienia” w przypadku sprzedaży na odległość.

Zwykle „Rejestracja VAT” w Unii Europejskiej jest obowiązkowa dla przedsiębiorcy prowadzącego w Unii Europejskiej działalność polegającą na sprzedaży produktów bezpośrednio do klientów, którzy zamawiają produkty przez Internet lub z katalogu, zwanej „sprzedażą na odległość”.

Jeśli na przykład przedsiębiorca sprzedaje towary z Niemiec do klientów w Polsce, „Rejestracja VAT” jest wymagana wyłącznie w przypadku przekroczenia „Rocznego limitu zwolnienia” w kraju przeznaczenia tych towarów. Limit zwolnienia w przypadku wwozu do Republiki Czeskiej wynosi około 43 000,00 euro.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podatków w Republice Czeskiej.

Czy każda sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT?

W skrócie: Nie, nie każda. Niektórzy sprzedawcy online nie są zarejestrowani na potrzeby VAT, ponieważ ich przychód jest zbyt niski, niemniej sprzedawcy FBA muszą być zarejestrowanymi podatnikami VAT z uwagi na „magazynowanie” i „sprzedaż” prowadzoną z danego kraju, co sprawia, że posiadanie „Numeru identyfikacji VAT” jest obowiązkowe.

W jaki sposób ustalać ceny?
Biorąc pod uwagę to, że każdy kraj może ustalać własne stawki VAT i posługując sie poniższą tabelą, prawidłowe określenie ceny i obliczenie podatku VAT nie powinno być problematyczne.

Jak obliczyć podatek VAT
Produkt + wysyłka 10 €
+ Opłaty Amazon 5 €
+ Margines 10 €
= Cena sprzedaży (netto) 25 €
+ VAT Wielka Brytania 20% 5 €
= Cena sprzedaży (brutto) 30 €

Można również kliknąć tutaj i skorzystać z Usługi Kalkulacji VAT przez Amazon.

Kiedy należy zarejestrować się jako podatnik VAT?

Istnieje wiele różnych okoliczności, które wymagają dokonania „Rejestracji VAT”. Jeżeli swoje towary „magazynujesz w” i „sprzedajesz z” kraju należącego do Unii Europejskiej lub zakładasz działalność gospodarczą w takim kraju, masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT i dokonywać wymaganych zgłoszeń i składać deklaracje.

Istnieje również inna okoliczność, która obliguje sprzedawcę do uzyskania „Numeru identyfikacji VAT” w innym kraju: jest to osiągnięcie rocznego limitu zwolnienia przy sprzedaży na odległość.

Jeżeli faktycznie prowadzisz sprzedaż za granicę w ramach „Sprzedaży na odległość” w Unii Europejskiej, dopóki nie przekroczysz „Rocznego limitu zwolnienia” obowiązującego w kraju, do którego produkty są wwożone, używasz numeru VAT nadanego w kraju prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli spodziewasz się osiągnąć przychody opodatkowane podatkiem VAT przekraczające limit zwolnienia w ciągu 30 dni, również będzie obejmował Cię obowiązek „Rejestracji VAT”.

Jakie są „limity zwolnienia z VAT”?

„Limit zwolnienia z VAT” określa granicę wartości sprzedaży, która jest różna we wszystkich krajach Europy, przy czym sprzedawcy online są obowiązani zarejestrować się jako podatnicy VAT w kraju „do którego” sprzedają swe towary, w przypadku osiągnięcia tego limitu. W związku z tym należy obserwować prowadzoną przez siebie sprzedaż na odległość, np. drogą elektroniczną, lub raczej przychód ze sprzedaży na odległość.

W chwili przekroczenia limitu powstaje obowiązek podatkowy i akcyzowy, których wysokość jest uzależniona od przychodu.

Przychód ma istotne znaczenie

Limity zwolnienia są wyraźnie określone, a przychód ma w tu decydujące znaczenie. Niemniej pewne okoliczności umożliwiają do pewnego stopnia nieznaczne obniżenie faktycznego przychodu. Wysokość przychodu można obniżyć o kwotę podatku VAT odprowadzanego od towarów, które zostały nabyte w celu odsprzedaży.

Można skorzystać z tego rozwiązania, gdy kwota VAT nabytych towarów obniża przychód do poziomu, który nie osiąga „Rocznego limitu zwolnienia”.

Jakie są limity zwolnienia z VAT w Europie?
Poniżej przedstawiamy skrócone zestawienie „Rocznych limitów zwolnienia” na największych rynkach Amazon w Unii Europejskiej oraz przykład.

Kraj Limit kwotowy
Niemcy € 100,000
Wielka Brytania £ 70,000
Francja € 35,000
Hiszpania € 35,000
Włochy € 35,000

Przykład:
Sprzedawca online z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzi sprzedaż do różnych krajów Unii Europejskiej, a sprzedaż na terenie Niemiec w ciągu pierwszego roku osiągnęła łączoną wartość 50 000,00 euro. Oznacza to, że limit zwolnienia nie został przekroczony i nie ma konieczności podejmowania dalszych działań, ponieważ „Roczny limit zwolnienia” z tytułu sprzedaży na odległość w Niemczech wynosi 100 000,00 euro. W chwili przekroczenia tego limitu (lub najlepiej tuż przed jego przekroczeniem) podatnik jest obowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT.

Należy pamiętać, że wszystkie kraje Unii Europejskiej mają własne limity zwolnienia, a popularność danego towaru może również być różna w poszczególnych krajach. Często zależy ona od rynku w danym kraju, klimatu i trendów – ogólnie preferencji ludzi.

Podsumowanie: limity zwolnienia z VAT w Europie
W przypadku znacznej sprzedaży do danego kraju należy pilnie śledzić limity zwolnienia z podatku VAT, aby uniknąć naliczenia kary i konieczności wypełniania zbędnych formalności.

Podejmując właściwe działania w odpowiednim czasie można bezproblemowo przeprowadzić jednorazowe procedury, niemniej „Rejestracja VAT” zawsze wiąże się z przyszłymi obowiązkami, takimi jak regularne dokonywanie zgłoszeń i składanie deklaracji.

amavat® może zapewnić prawidłową obsługę wszystkich związanych z tym procesów i kontrolę limitów VAT. Dzięki naszemu oprogramowaniu możesz bezpośrednio monitorować wszystkie bieżące transakcje sprzedaży oraz sprawdzić, ile brakuje ci do osiągnięcia limitu sprzedaży w krajach, do których sprzedajesz.

Dzięki profesjonalnym i godnym zaufania ekspertom amavat®, którzy opiekują się tobą z naprawdę lokalnego poziomu, poczujesz, że twoja internetowa działalność jest pod kontrolą.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

amavat® zapewnia kompleksowe rozwiązanie w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT w Europie. Pomagamy klientom za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego, który mówi w ich języku i zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z podatkiem VAT, stosując podejście standardowe i efektywne kosztowo.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.amavat.eu

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje