News

/ getsix® informacje prasowe

W Polsce potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem (COVID-19)

/
Date16 Mar 2020
/

Polska przeprowadza tzw. kontrole sanitarne na przejściach granicznych do Niemiec. Podczas tych kontroli wykonywane są pomiary temperatury i zapisywane są dane kontaktowe. Kontrole mają być przeprowadzane przede wszystkim przy wjeździe autobusem, pociągiem, a także w portach.

Podróżujących za granicę uprzejmie prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczących podróży i bezpieczeństwa. Polskie Ministerstwo Zdrowia utworzyło infolinię ds. koronawirusa: 800 190 590.

Dowiedz się o aktualnych działaniach w Polsce na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku polskim) i polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim) i postępuj zgodnie z instrukcjami i zaleceniami władz.

Polski rząd ogłosił w dniu 11.03.2020 r. dalsze działania mające na celu opanowanie wirusa, które obejmują: zamknięcie placówek opieki nad dziećmi, szkół i uczelni wyższych, a także państwowych instytucji kultury, takich jak opery, teatry i muzea w okresie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej polskiego rządu.

Zwróć również uwagę na lokalne ostrzeżenia i referencje w polskich mediach.

W przypadku pytań dotyczących połączeń lotniczych i planowania podróży prosimy o bezpośredni kontakt z linią lotniczą.

Proszę zwrócić uwagę na informacje zawarte w ulotce COVID-19 (w języku angielskim) oraz na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia WHO i Instytutu Roberta Kocha RKI.

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje