Aktualności

/ getsix® informacje prasowe

Informacja od partnerów getsix® na temat wpływu Koronawirusa (COVID-19) na funkcjonowanie naszej firmy

Informacja od partnerów getsix® na temat wpływu Koronawirusa (COVID-19) na funkcjonowanie naszej firmy

/
Date17 mar 2020
/

Drodzy współpracownicy, klienci i przyjaciele,

Biorąc pod uwagę bezprecedensową sytuację dotyczącą wirusa COVID-19 oraz pandemię ogłoszoną niedawno przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), partnerzy getsix® chcieli poświęcić chwilę na przekazanie kilku słów.

Z uwagi na zagrożenie, które wciąż rośnie, chcemy zapewnić Państwa, że zdrowie i dobre samopoczucie naszych kolegów, klientów, ich rodzin jest dla partnerów getsix® sprawą najwyższej wagi. W nadchodzących dniach i tygodniach będziemy monitorować i stosować się do wskazówek władz oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne zarówno w Polsce, w Niemczech, jak i w całej Unii Europejskiej. W oparciu o aktualne informacje będziemy wprowadzać wszelkie zmiany niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia naszych współpracowników równocześnie utrzymując dostęp do wysokiej jakości usług do jakiej przyzwyczajeni są nasi klienci.

Oczywiście na bieżąco informujemy naszych współpracowników o praktykach które maja na celu powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa w najbardziej efektywny sposób. Jest to bardzo trudny czas, a naszym celem jest zapewnienie naszym klientom możliwości dostępu do wszystkich naszych usług. Obecnie umożliwiliśmy współpracownikom dotkniętym skutkami zamknięcia placówek opiekuńczo-wychowawczych pracę z domu, aby zapewnić bezpieczeństwo i opiekę nad ich najbliższymi.

Kontynuujemy wsparcie dla naszych współpracowników i służymy naszym klientom

W naszym społeczeństwie będziemy mieli do czynienia z bezprecedensowymi zakłóceniami i niepewnością, w szczególności w zakresie dostępności towarów i usług. Codziennie będziemy podejmować dalsze kroki, aby zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa i opiekę. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, musimy zachować spokój, być zaradni i koncentrować się na wzajemnym wspieraniu się, zaspokajaniu zmieniających się potrzeb naszych współpracowników oraz nieprzerwanej obsłudze naszych klientów.

Jeśli wybuch epidemii spowoduje zamknięcie biura w którejkolwiek z naszych lokalizacji, zapewniamy, że mamy gotowy „Biznesowy plan awaryjny”, który umożliwi getsix® nieprzerwane świadczenie usług. Dzięki naszej najlepszej w swojej klasie infrastrukturze IT, zapewniamy narzędzia, które pozwalają wszystkim członkom zespołu getsix® pracować zdalnie, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodnie z wymaganiami ISO. Dzięki temu nasi pracownicy będą mogli reagować na Państwa wymagania biznesowe nawet podczas potencjalnego zamknięcia biura lub kwarantanny.

Ważna informacja dla klientów (od 17-tego marca, 2020)

Pragniemy też poinformować, że z powodów od nas niezależnych polegających na zawieszeniu transportu lotniczego i wstrzymaniu przesyłania przesyłek zagranicznych przez Pocztę Polską przechodzimy na ‘tryb awaryjny’ i prosimy o wysyłanie dokumentów zeskanowanych mailem oraz wstrzymania się z wysyłką oryginałów do czasu przywrócenia normalnej pracy firm kurierskich i Poczty Polskiej. W tym czasie będziemy pracować na udostępnionych nam skanach aby zabezpieczyć interes klienta i dopełnić obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. Ponieważ jednak oryginały dokumentów ciągle stanowią podstawę do sporządzenia rozliczeń podatkowych niezbędne jest dostarczenie ich do nas w wersji papierowej. Prosimy do tego czasu zabezpieczyć oryginały u Państwa w firmie przed zniszczeniem lub zagubieniem oraz prosimy mieć na uwadze, że niedostarczenie oryginałów dokumentów w terminie późniejszym może mieć wpływ na rozliczenia podatkowe.

Informujemy na bieżąco

Ponieważ stale monitorujemy sytuację, możecie być Państwo pewni, że będziemy dostarczać aktualne informacje, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszych stron internetowych i kont na portalach społecznościowych. Gwarantujemy dostarczenie Państwu aktualnych informacji dotyczących wszelkich zmian w warunkach pracy lub usługach. Chcielibyśmy polecić naszym współpracownikom i klientom stosowanie się do wskazówek CDC www.cdc.gov, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) www.who.int oraz www.gov.pl/web/koronawirus.

Jesteśmy przekonani, że trudna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy ulegnie zmianie w niedługiej przyszłości, dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa. Doceniamy Państwa wsparcie i zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają.

Życzymy Państwu bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i zdrowia.

Z wyrazami szacunku,
Partnerzy getsix®

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub >getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje