Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Jak rozliczać podatek od prezentów okolicznościowych dla pracowników

Jak rozliczać podatek od prezentów okolicznościowych dla pracowników?

/
Date16 sie 2021
/

Wręczanie drobnych prezentów okolicznościowych swoim pracownikom, to obecnie standard w wielu firmach. Pracodawcy coraz częściej obdarowują podwładnych upominkami z okazji urodzin, imienin, ślubu czy narodzin dziecka.

Czy taki prezent powinien wliczać się do dochodu pracownika i czy należy pobrać od niego stosowną zaliczkę na podatek dochodowy?

Temat ten był wielokrotnie poruszany przez organy administracji państwowej. Dotychczas najpowszechniej stosowane stanowisko wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 stanowiącego, że kwalifikacja uzyskanych przez pracownika świadczeń jako dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) zależy między innymi od tego czy:

  • pracownik skorzystał ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę w pełni dobrowolnie;
  • leżało to w interesie pracownika;
  • gdyby świadczenia ze strony pracodawcy nie było, to pracownik musiałby sam ponieść wydatek.

Nowa interpretacja indywidualna, z marca 2021 roku, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nie wnosi rewolucyjnych zmian w tych rozstrzygnięciach, jednak podchodzi do tematu z nieco innej perspektywy. Organ stwierdza, że podarunki wręczane przez pracodawcę, które nie mają związku z wykonywaną pracą czy jej rezultatami – podlegają opodatkowaniu od spadków i darowizn, a więc nie stosuje się do nich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


Prezenty okolicznościowe bez PIT, ale z podatkiem od spadków i darowizn

Obdarowanie przez pracodawcę konkretnego pracownika prezentami stanowiącymi formę gratulacji, uhonorowania ważnych okazji w jego życiu, które nie mają związku z wykonywana pracą czy jej rezultatami, nie podlega opodatkowaniu PIT, lecz podatkiem od spadków i darowizn¹.

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni zatrudnia pracowników i z tego tytułu występuje w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawczyni przekazuje prezenty w postaci kocyka oraz body dziecięcego z logo firmy każdemu pracownikowi, któremu urodzi się dziecko. Wręczenie prezentu stanowi formę gratulacji, uhonorowania pracownika z okazji ważnego zdarzenia w życiu, jakim są narodziny dziecka.

Obdarowanie pracownika prezentem wynika wyłącznie z okazji narodzin dziecka i chęci sprawienia przyjemności pracownikowi w tym ważnym dla niego dniu i nie jest związane z wykonywaną przez niego pracą czy jej rezultatami.

Wnioskodawczyni wskazała, że wręczanie upominków jest zwyczajem zakładowym nieuregulowanym w przepisach wewnątrzzakładowych. W związku z tym pracownikowi nie przysługuje roszczenie wobec wnioskodawczyni o wydanie prezentu.

Wnioskodawczyni nie wyklucza sytuacji, że w przyszłości może rozważyć uhonorowanie pracowników drobnymi upominkami z innych okazji niezwiązanych z wykonywaniem pracy, np. ślubu.

Wnioskodawczyni oświadczyła, że dotychczas przekazanie prezentów traktowała jako dodatkowe świadczenie ze stosunku pracy, doliczając jego wartość do przychodu ze stosunku pracy i pobierając od tego świadczenia zaliczkę na podatek PIT, jednak powzięła wątpliwość czy postępuje prawidłowo.

Rozstrzygnięcie organu

Organ uznał, że wnioskodawczyni nie powinna pobierać z tytułu przekazania takiego prezentu zaliczki na podatek dochodowy.

Organ, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, wskazał, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy. Trybunał bowiem zaznaczył, że oczywistym jest, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników, jednocześnie oczywistym jest również, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko postać pieniężną, lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które – nawet nieujęte w umowie o pracę – w praktyce są postrzegane jako jego element.

Obdarowanie przez pracodawcę konkretnego pracownika prezentami stanowiącymi formę gratulacji, uhonorowania ważnych okazji w ich życiu, które nie mają związku z wykonywaną pracą czy jej rezultatami, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wobec powyższego, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania PIT przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), wartość wręczanych pracownikom przez wnioskodawczynię prezentów, np. z okazji narodzin dziecka, nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT. W konsekwencji na wnioskodawczyni nie ciążą obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

¹Interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.868.2020.1.MD

Źródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego TaxaGroup
TaxA Group

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

Dział ds. relacji z klientami

Elżbieta Naron

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje