Oferty pracy w getsix®

/ Kariera, staramy się rekrutować

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

Miejsce pracy: ul. Storrady Świętosławy 1a, 71-602 Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy w księgowości;
 • praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych;
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość MSSF mile widziana;
 • znajomość MS Office oraz systemów ERP;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne;
 • doświadczenie we współpracy z klientami, urzędami i instytucjami zewnętrznymi;

Oferujemy:

 • pracę na cały etat;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • szkolenia;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • pracę w środowisku międzynarodowym;
 • perspektywę dalszego rozwoju;
 • pakiet indywidualnych świadczeń medycznych;

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru zamieszczonego poniżej. Jednakże prosimy o podpisanie i odesłanie tej zgody jedynie wówczas, gdy Kandydat chce wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez naszą Spółkę lub gdy dokumenty rekrutacyjne z jakiś przyczyn będą zawierać dane wrażliwe tj. szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (niemniej jednak zaznaczamy, że Spółka nie oczekuje i nie wymaga umieszczania tego typu danych w CV i dokumentach rekrutacyjnych).

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez getsix Szczecin sp. z o.o. w Szczecinie (ul. Storrady Świętosławy 1a, 71-602 Szczecin) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez getsix Szczecin sp. z o.o. w Szczecinie (ul. Storrady Świętosławy 1a, 71-602 Szczecin) w celu udziału w dalszych procesach rekrutacji.*

*Proszę zaznaczyć właściwe

Miejscowość i data:
Podpis:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego.

Lokalizacja miejsca pracy:

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje