Specjalne strefy ekonomiczne (SEZs)

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Korzyści podatkowe z działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE)

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wyznaczone obszary na terenie Polski, na których działalność gospodarcza (produkcyjna i usługowa) może być prowadzona na preferencyjnych warunkach.

Firmy inwestujące i prowadzące działalność gospodarczą w SSE w Polsce są uprawnione do korzystania ze zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych. Zakres zwolnienia obejmuje dochody z działalności prowadzonej na terenie ZES na podstawie uzyskanego zezwolenia.

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

Głównym celem utworzenia SSE w Polsce było przyspieszenie wzrostu gospodarczego regionów słabo rozwiniętych, obszarów o wysokiej stopie bezrobocia oraz obszarów w fazie restrukturyzacji. W Polsce istnieje 14 SSE, a każda z nich składa się z kilku podstref.

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

 1. Kamienna Góra SEZSE, dolnośląskie, wielkopolskie, 367.14;
 2. Katowice SEZ, śląskie, małopolskie, opolskie, 2004.83;
 3. Kostrzyń-Słubice SEZ, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, 1454.47;
 4. Krakow Technology Park, małopolskie, podkarpackie, 558.72;
 5. Legnica SEZ, dolnośląskie, 1059.26;
 6. Łódź SEZ, łódzkie, wielkopolskie, mazowieckie, 1276.63;
 7. SEZ Euro-Park Mielec, podkarpackie, małopolskie, lubelskie, zachodniopomorskie, 1246.00;
 8. Pomeranian SEZ, pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, 1323.23;
 9. Słupsk SEZ, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, 824.35;
 10. SEZ Starachowice, świętokrzyskie, mazowieckie, opolskie, łódzkie, lubelskie, 612.91;
 11. Suwałki SEZ, podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, 342.77;
 12. Tarnobrzeg SEZ Euro-Park Wisłosan, podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie, 1632.31;
 13. Wałbrzych SEZ, dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, 2212.23;
 14. Warmia-Mazury SEZ, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, 914.51.

SSE znajdują się w całej Polsce. Ich dobrze rozwinięta infrastruktura czyni je bardzo atrakcyjnymi dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Liczba inwestorów w SSE wzrosła, szczególnie od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Usługi specjalne getsix® dotyczące SSE

1 Wprowadzenie „krok po kroku” do SSE

 • Analiza inwestycyjna różnych wariantów zwolnień w SSE;
 • Wskazanie najbardziej efektywnej podatkowo prawnej i strukturalnej formy działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w SSE;
 • Pomoc w znalezieniu atrakcyjnej nieruchomości pod działalność inwestora na terenie SSE;
 • Pomoc w negocjacjach z:
  • Zarządzanie strefą;
  • Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki;
  • Przedstawiciele wszystkich innych organów administracji państwowej w procedurze uzyskiwania zezwolenia SSE i innych zezwoleń wymaganych na mocy prawa administracyjnego;
 • Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej w trakcie procedury składania wniosku o pozwolenie (tj. przygotowanie lub weryfikacja biznesplanu);
 • Kompleksowa pomoc i doradztwo podatkowe, w szczególności dla inwestorów zagranicznych, we wszystkich procedurach związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce, w tym pomoc we wszystkich czynnościach prawnych i podatkowych związanych z rejestracją osoby prawnej.

Jak radzić sobie z wątpliwościami podatkowymi – nasze bieżące doradztwo podatkowe

 • Ustanowienie zasad i warunków prowadzenia najbardziej efektywnej podatkowo działalności gospodarczej w SSE;
 • Wskazanie zasad określających efektywną działalność gospodarczą w SSE i poza nią, prowadzoną przez tego samego inwestora;
 • Identyfikacja rozwiązań problemów podatkowych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w SSE;
 • Ustanowienie lub weryfikacja polityk cen transferowych związanych z transakcjami zawieranymi przez podmioty z jednej grupy, w przypadku gdy ich działalność gospodarcza prowadzona jest wewnątrz i na zewnątrz SSE (w tym również transakcje międzynarodowe), jak również związanych z jednym podmiotem prowadzącym działalność wewnątrz i na zewnątrz SSE;
 • Optymalizacja struktury podatkowej działalności gospodarczej w przypadku wyczerpania dostępnego limitu pomocy publicznej, tj. w okresie, w którym dochód przedsiębiorstwa ma być zwolniony z podatku;
 • Prośba o zmiany w uprawnieniach.

Wiążące interpretacje prawa podatkowego

 • Monitorowanie bieżącego wyroku organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie SSE;
 • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, które mogą zostać zminimalizowane przez interpretacje przepisów podatkowych, które mogą być przedmiotem przetargu;
 • Optymalizacja struktury podatkowej potwierdzona dla bezpieczeństwa podatkowego podmiotów działających w SSE poprzez składanie interpretacji prawa podatkowego;
 • Wszechstronna pomoc od etapu przygotowania wniosku do momentu uzyskania wiążącej interpretacji prawa podatkowego (w tym również na etapie postępowania sądowego przed sądem administracyjnym).

Rozszerzenie SSE o obszary prywatne

 • Przygotowanie wstępnej analizy szans i kwalifikowalności nowych projektów inwestycyjnych do rozszerzenia strefy na wybranym obszarze;
 • Wszechstronna pomoc w związku z procesem rozszerzenia strefy zarówno na tereny niezagospodarowane (projekty typu greenfield), jak i te, na których firma już działa;
 • Doradztwo w zakresie zmiany zezwolenia SSE poprzedzone analizą możliwych rozwiązań w celu dostosowania zezwolenia do potrzeb firmy;
 • Wsparcie w tworzeniu wewnętrznych rozliczeń CIT dla spółek działających na terenie SSE i poza strefą
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje