Menu

Łączenie Microsoft Dynamics ERP do Microsoft Excel 2010 z PowerPivot

Połączenie biznesowych aplikacji Microsoft Dynamics ERP z Microsoft Office 2010 pomaga firmom wzmocnić pozycję jej pracowników, upraszcza sposób w jaki praca zostanie wykonana, oraz łączy bliżej z partnerami biznesowymi i klientami. To poniższe demo koncentruje się w szczególności wzmocnieniu pozycji pracowników, poprzez umożliwienie im bezpośredniego dostępu do ich informacji biznesowych i przy użyciu Excel 2000.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLBI.com »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje