Menu
Tag

Sprawozdania Finansowe Polska

Kiedy zapłacić podatek lub ZUS, żeby nie powstała zaległość?

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest regulowanie zobowiązań podatkowych i składek ZUS. O to aby zobowiązania względem państwa były regulowane we właściwej kwocie i w odpowiednim terminie właściciele firm muszą zadbać sami. Urzędy nie mają w tym względzie obowiązków informacyjnych. Z pewnością jednak zgłoszą się po zaległe odsetki.

Mikropodmioty nie będą musiały sporządzać informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności

To efekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. (dalej: dyrektywa). Przyjęte zmiany oznaczają, że sprawozdanie finansowe za 2014 rok można przygotować w uproszczonej formie, pod warunkiem jednak, że niektóre dane zostaną ujawnione w informacjach dołączonych...
Read More →

Firmy potrzebują podpisu elektronicznego dla Fiskusa

Od 2015 osoby prywatne oraz prawne będą mogły składać swoje zeznania podatkowe drogą elektroniczną. Podmioty gospodarcze, które zobowiązane są składać fiskusowi deklaracje o dochodach i podatku od osób prawnych, potrzebują do tego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wytworzenie bezpiecznego podpisu elektronicznego kosztuje między 110 a 300 złotych, a na rynku istnieje wielu...
Read More →

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje