Menu
Tag

Polskie przepisy dotyczące rachunkowości

Fiskus może przejąć pieniądze od kontrahentów podatnika

Fiskus ma prawo przejąć na spłatę zaległości podatkowych przedsiębiorcy pieniądze, które są mu winni kontrahenci z tytułu dostaw, robót lub usług. Zezwala na to art. 89 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kontrahenci muszą wówczas liczyć się z dodatkowymi obowiązkami: wstrzymaniem przelewów, złożeniem oświadczenia, wyliczeniem odsetek za zwłokę. Zignorowanie tych...
Read More →

Wprowadzenie zmodernizowanego kodeksu celnego przełożone

W dniu 11 czerwca 2013 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że data wejścia w życie zmodernizowanego Kodeksu Celnego przełożona została na 1 listopada 2013. Ta zmiana pozwoli organom ustawodawczym UE na dalsze prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem jednolitego Kodeksu Celnego, który w przyszłości (listopad 2013r.) zastąpi modernizowany obecnie Kodeks Celny....
Read More →

Informacje o zmianach w polskich przepisach o rachunkowości obowiązujących od 01.01.2013

Niniejszym pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze zmiany o rachunkowości na rok 2013: Najistotniejsze zmiany w zakresie fakturowania, to: 1. Treść faktury fakturę oznacza się pojęciem „Faktura” w miejsce obecnej „Faktury VAT”; w nazwie dostawcy lub nabywcy należy posługiwać się jego pełną nazwą, w miejsce dotychczas dopuszczalnej nazwy skróconej;...
Read More →

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje