Menu
Tag

Narodowy Bank Polski (NBP)

Prognoza UE dla Polski: wzrost gospodarczy na poziomie 3,5%

Komisja Europejska dokonała w wydanej jesienią prognozie oszacowania wzrostu gospodarczego w Polsce. Podczas, gdy jeszcze wiosną prognozowała ona wzrost gospodarczy w Polsce na 3,3%, obecnie zaprezentowane wyliczenia mówią o wzroście rzędu 3,5%. Również wobec nadchodzącego roku Bruksela przewiduje wzrost gospodarczy dla Polski na poziomie 3,5%. Polska przewyższa zatem wyraźnie średnią...
Read More →

Rozliczenie operacji na rachunku walutowym

Aby ustalić różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunku walutowym, należy wycenić wpływ i wypływ waluty. Do wyceny tej, co do zasady, przyjmuje się kurs faktycznie zastosowany, a gdy nie jest możliwe uwzględnienie tego kursu, stosuje się średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu lub...
Read More →

NBP: definitywny koniec cyklu obniżek stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej NBP obniżyła ponownie na początku lipca stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Stopa referencyjna osiągnęła tym samym najniższy w historii poziom – 2,5%. Mgliste wyjaśnienia Rady Polityki Pieniężnej pozostawiały zawsze duże pole do interpretacji, tym razem jednak dość niespodziewanie oświadczono w sposób jednoznaczny, że jest to definitywnie...
Read More →

Stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie

Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego z początkiem maja znów obniżyła stopy procentowe o 0,25%, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 3,00 proc. w skali rocznej. Tak niskiego stanu jeszcze do tej pory nie odnotowano. Zaskoczyło to ekonomistów i analityków finansowych, pamiętających dużą marcową obniżkę ministra Marka Belki o 0,50%, który...
Read More →

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLB.global »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje