Menu
Tag

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wzrost gospodarczy nadal hamowany

W kwietniu produkcja przemysłowa odnotowała wzrost o 6 procent, co oznacza, że jest wyższa niż wskazuje wynik z roku poprzedniego za ten sam miesiąc. W miesięcznym porównaniu tego roku spadła ona jednak o 3,1 procent, co wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego GUS. Wzrostu odnotowały łącznie 26 z 34 branż,...
Read More →

Gospodarka wzrosła o 3,5 proc.

Partia Jarosława Kaczyńskiego o poglądach konserwatywno-narodowych Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przejęła rządy w kraju w chwili, gdy gospodarka polska wykazywała stabilną tendencję wzrostową. Ekonomiści ostrzegają przed zatrzymaniem tego rozwoju. Po przeanalizowaniu danych i uwzględnieniu czynników sezonowych Główny Urząd Statystyczny GUS poinformował na początku grudnia, że polska gospodarka wzrosła w trzecim...
Read More →

Inflacja we wrześniu 2014 r.

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r. pozostały na poziomie notowanym w sierpniu 2014 r. Głównym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę cen we wrześniu 2014 r., był wzrost cen ubrań i obuwia o 1,1% oraz spadek cen w transporcie o 1%, co było zgodne...
Read More →

Dobre czasy dla developerów

Od początku roku developerzy wypadają coraz lepiej w miesięcznych raportach GUS. Wprawdzie liczba oddanych do użytku mieszkań w pierwszych pięciu miesiącach roku spadła o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednakże liczba rozpoczętych budów wzrosła prawie jedną czwartą, a liczba wydanych pozwoleń na budowę o 15%. Od stycznia do maja...
Read More →

Dane z polskiego rynku

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w dwóch pierwszych miesiącach 2014 polski eksport wzrósł o 3,5 procent, do 25,3 mld euro. Import wzrósł tylko o 1,8 procent i znajduje się na niemal niezmienionym poziomie. Deficyt handlowy zmniejszył się do zaledwie 31 mln euro. Polski eksport do UE wzrósł średnio...
Read More →

Spośród 14% bezrobotnych, 9,8% szuka pracy

W styczniu 2014 Główny Urząd Statystyczny ustalił stopę bezrobocia na poziomie 14%, w roku 2013 współczynnik ten wynosił w styczniu 14,2%. W pierwszych miesiącach tego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 2,26 miliona zdolnych do pracy, o 35.100 osób mniej niż w ubiegłym roku. Najwyższe bezrobocie panuje w województwach warmińsko–mazurskim...
Read More →

Polska gospodarka wzrosła w 4 kwartale o 2,7%

Według tymczasowych wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego polska gospodarka wzrosła w porównaniu rocznym w ostatnim kwartale 2013 o 2,7%. Stanowi to najlepszy wynik kwartalny od pierwszego kwartału roku 2012. Sezonowo wzrost BIP wynosił w czwartym kwartale ostatniego roku 2,2%. (źródło: AHK, Newsletter z 28 lutego 2014)

Wzrasta wydajność pracy w Polsce

W czwartek 30 stycznia GUS opublikował wyniki badań na temat wydajności pracy w Polsce. W stosunku do roku poprzedniego wydajność w roku finansowym 2013 wzrosła o 3,2%. Wg danych GUS rok 2013 przyniósł spadek stopy zatrudnienia o 1,0% rok do roku oraz wzrost wynagrodzeń brutto, które rok do roku podniosło...
Read More →

Bezrobocie w czerwcu na poziomie 13,2%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w czerwcu 13,2%, według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W maju stopa bezrobocia wynosiła 13,5% wg GUS. Od momentu osiągnięcia punktu krytycznego w lutym – 14,4% – bezrobocie stale spada z powodu czynników sezonowych. Jednakże ze względu na długą zimę w Polsce wysoka...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje