Usługi w zakresie likwidacji firm

/ Konsulting korporacyjny

Zamknięcie działalności gospodarczej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – osoby fizyczne

Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej mogą w każdej chwili zakończyć działalność, bez konieczności przeprowadzania formalnej procedury likwidacyjnej.


Postępowanie likwidacyjne według Kodeksu spółek handlowych

Procedura rozwiązania (likwidacji) spółki jest sformalizowanym procesem składającym się z kilku etapów, prowadzącym do skutecznego zakończenia działalności spółki, która następnie przestaje istnieć. Procedura ta może być skutecznie przeprowadzona tylko wtedy, gdy przedsiębiorca posiada wystarczające środki na zakończenie działalności spółki, w tym na zaspokojenie lub zabezpieczenie praw wierzycieli i wspólników spółki. Rozwiązanie spółki staje się skuteczne dopiero z chwilą zakończenia likwidacji, czyli wykreślenia spółki z rejestru. Likwidację prowadzi się pod dotychczasową firmą spółki z dodatkowym oznaczeniem „w likwidacji”. W trakcie postępowania likwidacyjnego spółka zachowuje swoją osobowość prawną. Do czasu likwidacji nie można wypłacać wspólnikom zysków, nawet w części, ani dokonywać podziału majątku spółki przed wykonaniem wszystkich zobowiązań spółki. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury (pełnomocnictwa szczególnego). W okresie likwidacji prokury nie udziela się.


Likwidacja i wyrejestrowanie podmiotu gospodarczego może być zniechęcającym i złożonym procesem. Profesjonalna pomoc pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy, My również możemy wesprzeć naszych klientów w tym zakresie. Podejście zależy od różnych warunków, w szczególności od ograniczeń czasowych i sytuacji finansowej Państwa firmy. Bez specjalistycznej wiedzy można upaść na pierwszej przeszkodzie, a lepiej jest zamknąć lub zlikwidować firmę w Polsce czysto, bez pozostawiania za sobą stosu zobowiązań administracyjnych.

Procedura likwidacji spółki jest wysoce sformalizowana i składa się z kilku etapów. Rozwiązanie spółki w drodze likwidacji jest możliwe tylko wtedy, gdy spółka jest wypłacalna i dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi do zakończenia procesu likwidacji (lub gdy zostaną one sfinansowane przez wspólnika). Oznacza to, że muszą być dostępne środki finansowe na zaspokojenie praw wierzycieli i wspólników. W celu zapewnienia, że likwidacja polskiej spółki zostanie przeprowadzona we właściwy sposób i w możliwie najkrótszym czasie możemy zapewnić pełen pakiet usług dostosowanych do Państwa indywidualnych/korporacyjnych wymagań.


Istnieją 3 główne możliwości zamknięcia działalności gospodarczej w Polsce:

 1. Likwidacja spółki (rozwiązanie, wykreślenie) w Polsce

Główne działania:

 • przygotowanie niezbędnych dokumentów i uchwał o rozpoczęciu likwidacji oraz powołaniu likwidatora;
 • wskazanie odpowiedniej osoby jako likwidatora spółki;
 • zgodnie z instrukcjami klienta: zamykanie wszystkich bieżących spraw, windykacja należności, wierzytelności, rozliczanie zobowiązań i zbywanie aktywów;
 • sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowych wymaganych w procesie likwidacji;
 • przygotowanie wszystkich wymaganych uchwał wspólników i sprawozdań likwidatora;
 • wyrejestrowanie firmy z sądu i innych organów;
 • przechowywanie dokumentacji zlikwidowanego przedsiębiorstwa przez ustawowy okres czasu.

Uwaga: procedura ta może trwać do 9 miesięcy.

 1. Przekazanie nam spółki do likwidacji

Jeśli czas ma znaczenie i klient nie może czekać na zakończenie długiej procedury likwidacyjnej, możemy odkupić od niego spółkę w celu jej likwidacji. Wówczas klient może szybko zamknąć swoje zaangażowanie i wyjść z inwestycji. Spółka znika z ksiąg klienta, ponieważ jest natychmiast wymazywana z bilansu klienta. Zakupiona spółka zostałaby następnie zlikwidowana.

 1. Pomoc w zakresie upadłości

W sytuacji, gdy kondycja finansowa firmy nie pozwala na przeprowadzenie normalnego procesu likwidacyjnego, po przeanalizowaniu sytuacji faktycznej, proponujemy naszym klientom ogłoszenie upadłości spółki. Polskie prawo upadłościowe jest bardzo skomplikowane i każdy szczegół ma znaczenie. Dlatego tak ważne jest, aby klient został przez nie profesjonalnie przeprowadzony. Jesteśmy w stanie przeprowadzić cały proces likwidacji firmy w Polsce, zarówno działając jako pełnomocnik klienta, jak i po nabyciu firmy w celu ogłoszenia upadłości.


Główne działania:

 • analiza sytuacji, wybór właściwego sądu, a czasem zmiana adresu zameldowania;
 • zapewnienie dyrektora nominowanego specjalizującego się w sprawach upadłościowych;
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów i złożenie wniosku o upadłość;
 • współpraca z likwidatorem sądowym i monitorowanie jego działań;
 • monitorowanie działań sędziego-komisarza w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w likwidacji firmy na terenie Polski, prosimy o kontakt.

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje