e-Usługa „Excel BI”

/ Analiza danych i wywiad gospodarczy

Odświeżanie danych zewnętrznych w usługach programu Excel

Dane w skoroszycie programu Microsoft Office Excel, które zostały wyświetlone w Usługach programu Excel, mogą pochodzić z dwóch różnych miejsc. Dane mogą być przechowywane bezpośrednio w skoroszycie lub w zewnętrznym źródle danych, np. w bazie danych lub w module analitycznym OLAP (Online Analytical Processing).

Jeśli dane pochodzą z zewnętrznego źródła danych, autor skoroszytu lub administrator określa informacje o połączeniu, często w pliku połączeń danych pakietu Office (.odc), który opisuje sposób lokalizowania, logowania, odpytywania i uzyskiwania dostępu do zewnętrznego źródła danych.

Kiedy użytkownik jest podłączony do zewnętrznego źródła danych, może wykonać operację odświeżenia, aby pobrać zaktualizowane dane. Za każdym razem, gdy odświeżane są dane, wyświetlana jest najnowsza wersja danych, łącznie ze wszystkimi zmianami, które zostały wprowadzone do danych od czasu ostatniego odświeżenia.

Co chcesz zrobić?

  • Dowiedz się więcej o odświeżaniu danych;
  • Dowiedz się o problemach związanych z bezpieczeństwem;
  • Kontroluj sposób odświeżania danych;
  • Dowiedz się więcej o odświeżaniu danych.

Poniższa instrukcja wyjaśnia podstawowy proces odświeżania danych podłączonych do zewnętrznego źródła danych.

  1. Operacja odświeżania powoduje uzyskanie aktualnych danych;
  2. Zestawienie połączenia, często zapisane w pliku połączenia, definiuje wszystkie informacje potrzebne do uzyskania dostępu i pobierania danych z zewnętrznego źródła danych;
  3. Istnieje wiele różnych źródeł danych, do których można uzyskać dostęp, takich jak OLAP, SQL Server, dostawcy OLEDB i sterowniki ODBC;
  4. Aktualne dane są dodawane do bieżącego skoroszytu.
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje