Indywidualne rozwiązania dla przemysłu

/ Zakres naszych usług outsourcingowych

Charakterystyka przemysłu

Podczas gdy istnieją poziome procesy zaplecza biurowego, takie jak finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi i płacami, w każdym cyklu życia klienta i dla każdej bezpośredniej interakcji z klientem, istnieje również szereg bardzo specyficznych procesów branżowych, które wspierają te interakcje.

Często procesy te stanowią podstawową działalność, taką jak przetwarzanie roszczeń w ubezpieczeniach, udzielanie kredytów hipotecznych w sektorze bankowym lub audyt taryfowy w branży lotniczej. Trudno jest naprawdę oddzielić te procesy i traktować je jako samodzielne działania w biurze, ponieważ w rzeczywistości przepływy pracy są ciągłym przesunięciem z zaplecza biurowego na frontowe na zaplecze biurowe itp. Jako że Outsourcerzy Procesów Biznesowych walczą o zarządzanie tymi procesami w silosach, getsix® ukuty został ten zintegrowany model świadczenia usług BPO – ewolucyjny model świadczenia usług, który dostarczamy dzisiaj, i to już od pewnego czasu. Rezultatem jest naprawdę bezproblemowa integracja procesów frontowych i zaplecza biurowego, które działają ponad przedsiębiorstwem i przekraczają granice organizacyjne.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych usługach branżowych, które oferujemy w back office, jako część naszego zintegrowanego modelu usług BPO, prosimy o kontakt.

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje